Předmět: Aplikace diferenciálních rovnic

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Aplikace diferenciálních rovnic
Kód předmětu MU/11161
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • NÁBĚLKOVÁ Petra, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
- modely populace - logistická rovnice - modely rychlosti a zrychlení - mechanické vibrace - ekologické modely: dravci a konkurenti

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • C. H. Edwards, D. E. Penney. Elementary differential equations with applications. Prentice Hall, Inc., 1985. ISBN 0-13-254129-7.
  • R. Illner, C.S. Bohun, S. McCollum, T. van Roode. Mathematical modelling. AMS Providence, 2005. ISBN 0-8218-3650-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (3) Ekonomie 3 Zimní
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (2) Ekonomie 3 Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (3) Matematické obory 3 Zimní