Předmět: Aplikovaná statistika

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Aplikovaná statistika
Kód předmětu MU/11160
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • MÁLEK Michal, doc. RNDr. Ph.D.
  • JAHN Jiří, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Náhoda a pravděpodobnost. 2. Pravděpodobnost a teorie míry. 3. Rozdělení pravděpodobnosti. 4. Generátory pseudonáhodných čísel. 5. Markovovy řetězce. 6. Metropolisův-Hastingsův algoritmus. 7. Statistický model a jeho aktualizace. Oblast spolehlivosti. 8. Bayesův vzorec. Bayesovské sítě. 9. Bayesovská teorie rozhodování. Ztrátová funkce, utilita. Klasické ztrátové funkce. 10. Monte Carlo a MCMC

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • Christian P. Robert and George Casella. Monte Carlo statistical methods. New York, 2004.
  • Christian P. Robert. The Bayesian choice: From decision-theoretic foundations to computational implementation. New York, 2007.
  • J. Anděl. Statistické metody. Matfyzpress, 1993.
  • J. Seger, R. Hindls. Statistické metody v ekonomii. H&H, 1993.
  • J.Ramík, Š. Čemerková. Statistika B. OPF SU, Karviná, 2000.
  • L. Cyhelský. Úvod do teorie popisné statistiky. Praha, 1974.
  • R. Hindls, S. Hronová, I. Novák. Metody statistické analýzy pro ekonomy. Praha, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2014-IVT) Matematické obory 3 Zimní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (1-IVT) Matematické obory 3 Zimní
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (2) Ekonomie 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2014-F) Matematické obory 3 Zimní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2-F) Matematické obory 3 Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2014-F) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (3) Ekonomie 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2014-IVT) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (3) Matematické obory 2 Zimní