Předmět: Numerické metody-cvičení

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Numerické metody-cvičení
Kód předmětu MU/10936
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • DVOŘÁKOVÁ Jana, Mgr. Ph.D.
  • BLASCHKE Petr, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Početní příklady na témata, která plně korespondují s tématy probíranými na přednáškách.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • E. Vitásek. Numerické metody. SNTL, Praha, 1987.
  • I. Horová. Numerické metody. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 1999. ISBN 80-210-2202-7.
  • J. Segethová. Základy numerické matematiky. Karolinum, Praha, 1998. ISBN 80-7184-596-5.
  • Z. Riečanová a kol. Numerické metody a matematická štatistika. Alfa, Bratislava, 1987. ISBN 063-559-87.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Informatika a výpočetní technika (1) Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika - Letní
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (2) Ekonomie 2 Letní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (3) Matematické obory 2 Letní
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (3) Ekonomie 2 Letní