Předmět: Matematická analýza II-cvičení

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Matematická analýza II-cvičení
Kód předmětu MU/10930
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • ŠTEFÁNKOVÁ Marta, doc. RNDr. Ph.D.
  • KURKOVÁ Veronika, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Průběh funkce (monotónnost, extrémy, konvexnost a konkávnost, inflexní body, asymptoty) Primitivní funkce a neurčitý integrál (existence, základní metody pro výpočet) Určitý integrál (Newtonův-Leibnizův vzorec, podmínky integrovatelnosti, základní metody pro výpočet, aplikace) Nevlastní integrály (výpočet, kritéria konvergence) Číselné řady (konvergence, vlastnosti, řady s nezápornými členy, absolutně konvergentní řady) Posloupnosti a řady funkcí (bodová a stejnoměrná konvergence, derivování a integrování limitní funkce, kritéria konvergence řad funkcí)

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • A. P. Mattuck. Introduction to Analysis. Prentice Hall, New Jersey, 1999.
  • J. Štefánek. Matematická analýza I. MÚ SU, Opava, 1993.
  • L. Zajíček. Vybrané úlohy z matematické analýzy. Matfyzpress, Praha, 2000.
  • M. Krupka. Pomocné učebny texty. MÚ SU, Opava, 1999.
  • R. Plch. Příklady z matematické analýzy: Diferenciální rovnice. MU, Brno, 1995.
  • S. I. Grossman. Calculus. Academic Press, 1977.
  • V. Jarník. Diferenciální počet I. ČSAV, Praha, 1963.
  • V. Novák. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. MU, Brno.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (3) Matematické obory 1 Letní
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Informatika a výpočetní technika (1) Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 1 Letní
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (3) Ekonomie 1 Letní
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (2) Ekonomie 1 Letní