Předmět: Vybrané partie z matematické analýzy I

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Vybrané partie z matematické analýzy I
Kód předmětu MU/10237
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • MLÍCHOVÁ Michaela, RNDr. Ph.D.
 • DVOŘÁKOVÁ Jana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Náplň přednášek: Pojem funkce více proměnných Limita a spojitost funkcí dvou a více proměnných Parciální derivace Úplný diferenciál Volné extrémy funkcí více proměnných Vázané extrémy funkcí více proměnných

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
 • J. F. Hurley. Calculus. Philadelphia, 1980.
 • J. Stewart. Calculus. California, 1983.
 • J. Škrášek, Z. Tichý. Základy aplikované matematiky II. SNTL, Praha, 1986.
 • M. Jůza. Vybrané partie z matematické analýzy. MÚ SU, Opava, 1997.
 • P. Burda, J. Doležalová. Matematika III. VŠB TU-Ostrava. ISBN 80-248-1195-2.
 • P. Kreml, J. Vlček. Matematika II. VŠB TU-Ostrava. ISBN 978-80-248-1316-5.
 • S. I. Grossman. Calculus. Academic Press, 1977.
 • V. Jarník. Diferenciální počet I. ČSAV, Praha, 1963.
 • V. Jarník. Diferenciální počet II. ČSAV, Praha, 1963.
 • Z. Došlá, O. Došlý. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 1994. ISBN 80-210-2052-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Informatika a výpočetní technika (1) Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika - Zimní