Předmět: Proseminář z matematiky II

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Proseminář z matematiky II
Kód předmětu MU/10116
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • MÁLEK Michal, doc. RNDr. Ph.D.
  • HLAVÁČ Adam, Mgr.
Obsah předmětu
V tomto prosemináři budou na žádosti studentů probírány problematické partie z jiných předmětů (dají se očekávat zejména statě z Algebry I a II dále Matematické analýzy I-IV, Topologie a podobně). Rozsah a konkrétní témata tedy nejsou předem známa.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • Loren C. Larson. Metódy riešenia matematických problémov. Bratislava, 1990. ISBN 8005006276.
  • Loren C. Larson. Problem-Solving Through Problems. 1983. ISBN 038790803X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (3) Matematické obory 1 Letní
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Informatika a výpočetní technika (1) Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 1 Letní
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (3) Ekonomie 1 Letní
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (2) Ekonomie 1 Letní