Předmět: Úvod do studia matematiky II

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Úvod do studia matematiky II
Kód předmětu MU/10013
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • HOZOVÁ Libuše, PaedDr.
Obsah předmětu
1. Komplexní čísla 2. Úlohy na přímý a nepřímý důkaz 3. Důkaz sporem 4. Úlohy na matematickou indukci 5. Rovnice s parametrem a absolutní hodnotou 6. Soustavy rovnic a nerovnic 7. Iracionální rovnice a nerovnice 8. Logaritmické rovnice a nerovnice, goniometrické rovnice 9. Posloupnosti a řady 10. Kombinatorické úlohy

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
 • D. Hrubý, J. Kubát. Diferenciální a integrální počet. Prometheus, Praha, 1997. ISBN 80-7196-063-2.
 • E. Calda. Komplexní čísla. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-85849-85-2.
 • E. Calda, V. Dupač. Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-85849-10-0.
 • E. Pomykalová. Planimetrie. Prometheus, Praha, 1993. ISBN 80-85849-07-0.
 • E. Pomykalová. Stereometrie. Prometheus, Praha, 1995. ISBN 80-7196-004-7.
 • F. Janeček. Algebraické výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy. JČMF, Praha, 1991.
 • I. Bušek, L. Boček, E. Calda. Základní poznatky z matematiky. Prometheus, Praha, 1995. ISBN 80-85849-34-8.
 • I. Bušek. Řešené maturitní úlohy z matematiky. SPN, Praha, 1998. ISBN 5-42-29/2.
 • J. Šedivý. Vybrané kapitoly z moderní matematiky. SPN, Praha, 1971.
 • L. Boček, J. Bočková, J. Chorvát. Rovnice a nerovnice. Prometheus, Praha, 1995. ISBN 80-7196-001-2.
 • M. Kočandrle, L, Boček. Analytická geometrie. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-7196-120-5.
 • O. Odvárko. Funkce. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-85849-09-7.
 • O. Odvárko. Goniometrie. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-7196-000-4.
 • O. Odvárko. Posloupnosti a řady. Prometheus, Praha, 1996. ISBN 80-85849-91-7.
 • P. Hejkrlík. Sbírka řešených příkladů - Rovnice a nerovnice. Nakladatelství SSŠ,s.r.o. Opava, 2006. ISBN 978-80-903861-0-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (3) Matematické obory 1 Letní
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Informatika a výpočetní technika (1) Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 1 Letní
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (3) Ekonomie 1 Letní
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (2) Ekonomie 1 Letní