Předmět: Praktikum z matematiky a výpočetní techniky III

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Praktikum z matematiky a výpočetní techniky III
Kód předmětu MU/10010
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • HASÍK Karel, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Práce dle zadaných témat.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Informatika a výpočetní technika (1) Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika - Zimní
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (2) Ekonomie 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (3) Ekonomie 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (3) Matematické obory 2 Zimní