Předmět: Počítačová grafika I

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Počítačová grafika I
Kód předmětu MU/05089
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • SEDLÁŘ Vladimír, RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Geometrické modelování křivek. Interpolační křivky. Aproximační křivky. Bézierovy křivky. B - spline křivky. Racionální křivky. Promítání. Transformace. Geometrické modelování ploch. Interpolační plochy určené okrajem. Interpolační plochy určené okrajem a tečnými rovinami podle okraje. Plochy určené sítí bodů. Plochy obecné a speciální.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • D. Hearn, M. P. Baker. Computer Graphics. New Jersey, 1994. ISBN 0-13-159690-X.
  • J. D. Foley a kol. Computer Graphics. Boston, 2005. ISBN 0201848406.
  • J. Žára a kol. Moderní počítačová grafika. Computer Press, Brno, 2004. ISBN 80-251-0454-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2014-IVT) Matematické obory 3 Zimní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2014-IVT) Matematické obory 3 Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2014-F) Matematické obory 3 Zimní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2014-F) Matematické obory 3 Zimní