Předmět: Matematické základy obecné teorie relativity I

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Matematické základy obecné teorie relativity I
Kód předmětu MU/03256
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • SERGYEYEV Artur, doc. RNDr. Ph.D.
  • NOVÁK Pavel, Mgr.
  • STOLÍN Oldřich, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Diferencovatelné variety, hladká zobrazení, algebra hladkých funkcí. Tenzorová pole, tenzorový součin, symetrie tenzorů. Afinní konexe, Geodetiky. Kovariantní derivace tenzorových polí, tenzor torze a tenzor křivosti. Riemannovské a pseudo-Riemannovské struktury, Levi-Civitova konexe. Lieova derivace tenzorových polí, Killingovo pole.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • L. Krump, V. Souček, J. A. Tůšínský. Matematická analýza na varietách. Praha, Karolinum, 1998.
  • M. Kriele. Spacetime: Foundations of General Relativity and Differential Geometry. 1999. ISBN 978-3540663775.
  • O. Kowalski. Úvod do Riemannovy geometrie. Univerzita Karlova, Praha, 1995.
  • S. W. Hawking, G. F. R. Ellis. The large scale structure of space-time. Cambridge University Press, 1973.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Geometrie a globální analýza (1) Matematické obory 1 Zimní
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Teoretická fyzika (2) Fyzikální obory - Zimní
Matematický ústav v Opavě Matematická analýza (1) Matematické obory 1 Zimní
Matematický ústav v Opavě Matematická analýza (1-IVT) Matematické obory 4 Zimní