Předmět: Kapitoly z funkcionální analýzy II

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Kapitoly z funkcionální analýzy II
Kód předmětu MU/03255
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • ENGLIŠ Miroslav, prof. RNDr. DrSc.
Obsah předmětu
Přednášky: Konvexní analýza, Krein-Milmanova věta. Banachovy algebry. Spektrální teorie v Hilbertově prostoru. Základy teorie distribucí.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • A. N. Kolmogorov, S. V. Fomin. Základy teorie funkcí a funkcionální analýzy. Praha, SNTL, 1975.
  • K. Najzar. Funkcionální analýza. Praha, 1988.
  • L. Mišík. Funkcionálna analýza. Bratislava, 1989.
  • V. I. Averbuch. Functional Analysis, pomocné učební texty MÚ SU. MÚ SU, Opava, 1999.
  • W. Rudin. Functional analysis. McGraw-Hill, 1973.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2) Matematické obory 1 Letní
Matematický ústav v Opavě Geometrie a globální analýza (1) Matematické obory 1 Letní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (1) Matematické obory 1 Letní
Matematický ústav v Opavě Matematická analýza (1-IVT) Matematické obory 4 Letní
Matematický ústav v Opavě Matematická analýza (1) Matematické obory 1 Letní