Předmět: Projektivní geometrie I

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Projektivní geometrie I
Kód předmětu MU/03250
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • SEDLÁŘ Vladimír, RNDr. CSc.
Obsah předmětu
1 Projektivní rovina. Projektivní rozšíření euklidovské roviny. Dvojpoměr. Pappova věta. Princip duality. 2 Projektivita jednoparametrických útvarů. Involuce. 3 Projektivní definice kuželosečky; projektivní vytvoření kuželoseček. Věta Pascalova a Brianchonova. 4 Pól a polára, využití ke konstrukcím. 5 Svazek a řada kuželoseček. 6 Ohniskové vlastnosti kuželoseček. 7 Konstrukce kuželoseček z daných prvků. 8 Středová kolineace. Kolineace kružnice a kuželosečky.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • J. Bureš, J. Burešová. Projektivní geometrie I. Praha.
  • K. Havlíček. Úvod do projektivní geometrie kuželoseček. Praha, 1956.
  • Kadeřábek, Klíma, Kounovský. Desriptivní geometrie L. Praha, 1954.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Geometrie a globální analýza (1) Matematické obory 1 Zimní
Matematický ústav v Opavě Matematická analýza (1) Matematické obory 1 Zimní