Předmět: Parciální diferenciální rovnice II

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Parciální diferenciální rovnice II
Kód předmětu MU/03135
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • KOPFOVÁ Jana, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1.Elliptic equations. Potentials: volume potential, simple layer potential, double layer potential. Green formulas. Generalized Green formula. Harmonic functions: Dirichlet integral, Gauss integral theorem. Dirichlet problem and Neumann problem. Poisson formula 2.Elements of distribution theory. Test functions. Decomposition of the unity. Localization. Support. Regular and singular distributions. Operations over distributions. Convolution Method of integral transforms. The Fourier transform. The Laplace transform 3.Modern methods of solving PDEs. Sobolev spaces. Generalized solutions. Lax-Milgram theorem

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • C. Zuily. Problems in distributions and partial differential equations. 1988.
  • D. Gilbarg, N. S. Trudinger. Elliptic partial differential equations of second order. Second edition. Springer, Berlin, 1983.
  • J. Franců. Moderní metody řešení diferenciálních rovnic. Brno, 2002.
  • L. Schwartz. Matematické metody ve fyzice. Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1972.
  • M. Renardy, R. C. Rogers. An introduction to partial differential equations. New York, 1993.
  • R. Strichartz. A guide to distribution theory and Fourier transforms. 1994.
  • V. I. Averbuch. Partial differential equations. MÚ SU, Opava.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Geometrie a globální analýza (1) Matematické obory 1 Zimní
Matematický ústav v Opavě Matematická analýza (1) Matematické obory 1 Zimní