Předmět: Seminář z diskrétních dynamických systémů III

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Seminář z diskrétních dynamických systémů III
Kód předmětu MU/03058
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • ŠTEFÁNKOVÁ Marta, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Program semináře je zveřejněn na začátku semestu na www stránkách Matematického ústavu; případné změny v programu jsou zveřejňovány průběžně tamtéž.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Matematická analýza (1-IVT) Matematické obory 5 Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Matematická analýza (1) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (1) Matematické obory 2 Zimní