Předmět: Seminář z matematické analýzy II

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Seminář z matematické analýzy II
Kód předmětu MU/03041
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • SMÍTAL Jaroslav, prof. RNDr. DrSc.
Obsah předmětu
Program semináře je zveřejňován průběžně vždy na několik nadcházejících týdnů na www stránkách ústavu. Tematické zaměření: Hlavně dynamické systémy, ale obecně matematická anaýza a příbuzné obory.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2) Matematické obory 1 Letní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (1) Matematické obory 1 Letní
Matematický ústav v Opavě Matematická analýza (1-IVT) Matematické obory 4 Letní
Matematický ústav v Opavě Matematická analýza (1) Matematické obory 1 Letní