Předmět: Seminář z reálné analýzy I

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Seminář z reálné analýzy I
Kód předmětu MU/03029
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • ŠTEFÁNKOVÁ Marta, doc. RNDr. Ph.D.
  • MLÍCHOVÁ Michaela, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Míra - definice a základní vlastnosti - vnější míra - Carathéodoryho věta - Hausdorffova míra - Lebesgue-Stieltjesova míra 2. Měřitelné funkce - definice a základní vlastnosti - měřitelné funkce jako limity jednoduchých měřitelných funkcí - posloupnosti měřitelných funkcí 3. Integrály - definice a základní vlastnosti - limitní věty - Lebesgueův a Lebesgue-Stieltjesův integrál

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • A. M. Bruckner, J. B. Bruckner, B. S. Thomson. Real Analysis. Upper Saddle River, New Jersey, 1997. ISBN 0-13-458886-X.
  • M. Švec, T. Šalát, T. Neubrunn. Matematická analýza funkcií reálnej premennej. Bratislava, 1987.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (1-IVT) Matematické obory 3 Zimní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2-F) Matematické obory 3 Zimní
Matematický ústav v Opavě Matematická analýza (1-IVT) Matematické obory 4 Zimní