Předmět: Reálná analýza I

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Reálná analýza I
Kód předmětu MU/03021
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • ŠTEFÁNKOVÁ Marta, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Základní vlastnosti míry na okruhu Vnější míra a Carathéodoryho věta Věta o rozšíření míry Míry na metrických prostorech Hausdorffova míra Lebesgue-Stieltjesova míra Pojem měřitelné funkce Měřitelné funkce jako limity jednoduchých měřitelných funkcí Posloupnosti měřitelných funkcí Integrál jednoduché měřitelné funkce Rozšíření definičního oboru integrálu Limitní věty v teorii integrálu Lebesgueův a Lebesgue-Stieltjesův integrál

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • A. M. Bruckner, J. B. Bruckner, B. S. Thomson. Real Analysis. Upper Saddle River, New Jersey, 1997. ISBN 0-13-458886-X.
  • M. Švec, T. Šalát, T. Neubrunn. Matematická analýza funkcií reálnej premennej. Bratislava, 1987.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2014-IVT) Matematické obory 3 Zimní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2014-F) Matematické obory 3 Zimní
Matematický ústav v Opavě Matematická analýza (1) Matematické obory 1 Zimní