Předmět: Matematické metody ve fyzice a technice I

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Matematické metody ve fyzice a technice I
Kód předmětu MU/02034
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • STOLÍN Oldřich, RNDr. Ph.D.
 • JAHN Jiří, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah předmětu: Rungeova-Kuttova metoda řešení Cauchyova problému pro obyčejné diferenciální rovnice, metoda sítí pro řešení okrajového problému, kontraktivní operátory, Banachova věta, metoda přímé iterace, funkcionály v Hilbertově prostoru, věta o minimu kvadratického funkcionálu, variační formulace okrajové úlohy, Ritzova metoda, pojem konečného prvku, polynomiální aproximace, metoda nejmenšího součtu čtverců, splajnová interpolace.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
 • A. G. Kuroš. Kapitoly z obecné algebry. Academia Praha, 1968.
 • D. Krupka, O. Krupková. Topologie a geometrie, 1. Obecná topologie. SPN, Praha, 1989.
 • E. Vitásek. Numerické metody. SNTL, Praha, 1987.
 • J. Munkres. Topology. Prentice Hall, New Jersey, 1999. ISBN 0-131-81629-2.
 • K. Rektorys a spolupracovníci. Přehled užité matematiky. SNTL, Praha, 1968.
 • Kvasnica J. Matematický aparát fyziky. Academia, Praha, 1989.
 • N. J. Bloch. Abstract Algebra with Applications. Englewood Clifs, 1987. ISBN 0130009857.
 • S. MacLane, G. Birkhoff. Algebra. Bratislava, 1974.
 • Segethová, J. Základy numerické matematiky. Karolinum, 1988.
 • W. J. Hilbert. Modern Algebra with Applications. New York, 2004. ISBN 0-471-41451-4.
 • Z. Riečanová a kol. Numerické metody a matematická štatistika. Alfa, Bratislava, 1987. ISBN 063-559-87.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2014-IVT) Matematické obory 3 Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2014-IVT) Matematické obory 3 Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2014-F) Matematické obory 3 Zimní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2014-F) Matematické obory 3 Zimní