Předmět: Matematické modelování

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Matematické modelování
Kód předmětu MU/02031
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • ŠTEFÁNKOVÁ Marta, doc. RNDr. Ph.D.
  • VOLNÁ Barbora, Ing. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
- provoz přehrady s hydroelektrárnou - souhra sil - aplikace diferenciálních rovnic - úroky a pojištění - modely systému dravec - kořist - optimalizace lovu ryb - modely epidemií

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • Illner,R.;Bohun,C.S.;McCollum,S.;van Roode,T. Mathematical modelling. AMS Providence, 2000. ISBN 0-8218-3650-1.
  • Murray, J.D. Mathematical biology. Springer New York, 2002. ISBN 0-387-95223-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2) Matematické obory 2 Letní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2-F) Matematické obory 3 Letní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (1-IVT) Matematické obory 3 Letní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (1) Matematické obory 2 Letní