Předmět: Topologie

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Topologie
Kód předmětu MU/02022
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • KOPFOVÁ Jana, doc. RNDr. Ph.D.
  • KURKOVÁ Veronika, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Topologická struktura na množině (otevřené a uzavřené množiny, vnitřek, vnějšek, hranice, báze topologie) 2. Spojitá zobrazení, homeomorfismy 3. Konstrukce topologických prostorů (podprostory, součiny, faktorové prostory) 4. Metrické prostory (metrika, metrická topologie, úplné metrické prostory, stejnoměrně spojitá zobrazení, kontrakce, věta o pevném bodě, izometrie, Hausdorffova věta o zúplnění metrického prostoru) 5. Kompaktní topologické prostory

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • D. Krupka, O. Krupková. Topologie a geometrie, 1. Obecná topologie. SPN, Praha, 1989.
  • J. R. Munkres. Topology, A First Course. Prentice Hall, New Jersey, 1975.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2014-IVT) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (1) Matematické obory 1 Zimní
Matematický ústav v Opavě Matematická analýza (1-IVT) Matematické obory 3 Zimní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2014-F) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2-F) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2014-F) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (1-IVT) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2014-IVT) Matematické obory 2 Zimní