Předmět: Pravděpodobnost a statistika-cvičení

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Pravděpodobnost a statistika-cvičení
Kód předmětu MU/01933
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • JAHN Jiří, Mgr. Ph.D.
  • ROTH Zuzana, Mgr.
Obsah předmětu
- kombinatorika, pravděpodobnost v konečných prostorech, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost, Bernoulliho schéma, axiomy teorie pravděpodobnosti - náhodná proměnná, distribuční funkce, diskrétní a spojité náhodné proměnné, číselné charakteristiky - náhodný vektor, číselné charakteristiky náhodných vektorů, nezávislé náhodné proměnné, funkce náhodných proměnných - bodové a intervalové odhady, statistické zpracování naměřených údajů - testování statistických hypotéz

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • B. Riečan et al. Pravdepodobnosti a štatistiky. Alfa, Bratislava, 1984.
  • D. Freedman et al. Statistics. W. W. Norton & Comp., New York, 1991.
  • J. Likeš, J. Machek. Matematická statistika. Praha, 1983.
  • J. Likeš, J. Machek. Počet pravděpodobnosti. Praha, 1982.
  • J. Ramík, A. Wissgärber. Statistika A. Karviná, 1995. ISBN 80-85879-43-3.
  • W. Feller. An Introduction to Probability Theory and Its Applications. Vol. 1. J. Wiley & Sons, New York, 1968.
  • Z. Riečanová a kol. Numerické metody a matematická štatistika. Alfa, Bratislava, 1987. ISBN 063-559-87.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2014-IVT) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2014-F) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2-F) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2014-F) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (1-IVT) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2014-IVT) Matematické obory 2 Zimní