Course: Mathematical Analysis IV - Exercises

» List of faculties » MU » MU
Course title Mathematical Analysis IV - Exercises
Course code MU/01904
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • AVERBUCH Vladimír, DrSc.
  • KOLOŠ Martin, RNDr. Ph.D.
  • HANTÁKOVÁ Jana, RNDr. Ph.D.
Course content
1. Vícerozměrné integrály - dvojné a trojné integrály, transformace integrálů do polárních, cylindrických a sférických souřadnic, výpočet obsahu plochy rovinného obrazce a objemu tělesa, křivkový a plošný integrál, délka křivky, obsah prostorové plochy. 2. Algebra diferenciálních forem na konečně rozměrném prostoru, Stokesova věta. 3. Základy komplexní analýzy - funkce jedné kompexní proměnné, derivace a integrály v komplexním oboru, Cauchyova věta o reziduích a její důsledky. 4. Obyčejné diferenciální rovnice - rovnice se separovannými proměnnými, homogenní, lineární a exaktní rovnice prvního řádu, systémy lineárních rovnic prvního řádu.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Recommended literature
  • B. P. Děmidovič. Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy. Havlíčkův brod, 2003.
  • F. Jirásek, S. Čipera, M. Vacek. Sbírka řešených příkladů z matematiky II. Praha, SNTL, 1989.
  • R. Plch. Příklady z matematické analýzy: Diferenciální rovnice. MU, Brno, 1995.
  • V. I. Averbuch, M. Málek. Matematická analýza III, IV. MÚ SU, Opava, 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Mathematical Institute in Opava Mathematics (2014-IVT) Mathematics courses 2 Summer
Mathematical Institute in Opava Mathematics (1-IVT) Mathematics courses 2 Summer
Mathematical Institute in Opava Mathematics (2014-F) Mathematics courses 2 Summer
Mathematical Institute in Opava Mathematics (2-F) Mathematics courses 2 Summer
Mathematical Institute in Opava Applied Mathematics (2014-F) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Philosophy and Science in Opava Theoretical Physics (2) Physics courses - Summer
Mathematical Institute in Opava Applied Mathematics (2014-IVT) Mathematics courses 2 Summer
Mathematical Institute in Opava Mathematical Analysis (1-IVT) Mathematics courses 2 Summer