Předmět: Matematická analýza III-cvičení

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Matematická analýza III-cvičení
Kód předmětu MU/01903
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • AVERBUCH Vladimír, DrSc.
  • KOLOŠ Martin, RNDr. Ph.D.
  • HANTÁKOVÁ Jana, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základy topologie n-rozměrného Euklidovského prostoru, norma a normovaný prostor. 2. Diferenciální počet funkcí více proměnných - limita a spojitost funkce více proměnných, parciální a směrová derivace, totální diferenciál, derivování implicitních funkcí. 3. Extrémy funkcí více proměnných - extrémy na otevřených a kompaktních množinách, metoda Lagrangeových multiplikátorů.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • B. P. Děmidovič. Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy. Havlíčkův brod, 2003.
  • F. Jirásek, S. Čipera, M. Vacek. Sbírka řešených příkladů z matematiky II. Praha, SNTL, 1989.
  • V. I. Averbuch, M. Málek. Matematická analýza III, IV. MÚ SU, Opava, 2003.
  • Z. Došlá, O. Došlý. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 1994. ISBN 80-210-2052-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2014-IVT) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2014-F) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (2-F) Matematické obory 2 Zimní
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Astrofyzika (1) Fyzikální obory - Zimní
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Astrofyzika (2) Fyzikální obory - Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2014-F) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Matematická analýza (1-IVT) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Obecná matematika (1-IVT) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2014-IVT) Matematické obory 2 Zimní