Předmět: Teorie náhodných procesů

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Teorie náhodných procesů
Kód předmětu MU/01120
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • KOČAN Zdeněk, doc. RNDr. Ph.D.
  • ROTH Samuel Joshua, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
- pojem pravděpodobnosti, náhodná proměnná a její distribuční funkce - diskrétní a spojité náhodné proměnné - střední hodnota a rozptyl - binomické, Poissonovo, exponenciální a normální rozdělení - náhodný proces, příklad tvorby zásob - diskrétní markovovský řetězec s konečnou množinou stavů - Chapmanovy-Kolmogorovovy rovnice - klasifikace stavů Markovova řetězce - doba prvního přechodu - stacionární rozdělení Markovova řetězce - markovovské řetězce se spojitým časem - informace o teorii front

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • F. S. Hilier, G. J. Lieberman. Introduction to stochastic models in operations reseach. McGraw Hill, 1990.
  • Š. Peško, J. Smieško. Stochastické modely operačnej analýzy. Žilinská univerzita, Žilina, 1999. ISBN 80-7100-570-3.
  • Z. Riečanová a kol. Numerické metody a matematická štatistika. Alfa, Bratislava, 1987. ISBN 063-559-87.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (3) Ekonomie 3 Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2014-F) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (2) Ekonomie 3 Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2014-IVT) Matematické obory 2 Zimní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (3) Matematické obory 3 Zimní