Předměty pracoviště: UVSRP

» Seznam fakult » FVP
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UVSRP/00005 Základy sociologie Zimní čeština 2  
UVSRP/00024 Sociální psychologie ve VS Zimní čeština 3  
UVSRP/00051 Filozofie I Zimní čeština 1  
UVSRP/00052 Filozofie II Letní čeština 1  
UVSRP/00068 Úvod do studia VSRP Zimní čeština 2  
UVSRP/0K024 Sociální psychologie ve VS Zimní čeština 3  
UVSRP/0K068 Úvod do studia VSRP Zimní čeština 2  
UVSRP/3008 Dějiny správy Zimní čeština 3  
UVSRP/3K08 Dějiny správy Zimní čeština 3  
UVSRP/CD001 Filozofie Zimní čeština 3  
UVSRP/CD002 Úvod do sociologické teorie Zimní čeština 3  
UVSRP/CD003 Úvod do studia Zimní čeština 2  
UVSRP/CD004 Úvod do psychologické teorie Zimní čeština 3  
UVSRP/CD005 Základy politické vědy Zimní čeština 3  
UVSRP/CD006 Sociální politika I Zimní čeština 4  
UVSRP/CD007 Dějiny sociální práce Zimní čeština 4  
UVSRP/CD008 Úvod do právní teorie a praxe Letní čeština 3  
UVSRP/CD009 Makro - Mikroekonomie Letní čeština 4  
UVSRP/CD010 Sociální politika II Letní čeština 4  
UVSRP/CD011 Teorie a metody sociální práce Letní čeština 4  
UVSRP/CD014 Moderní informační a komunikační technologie Letní čeština 4  
UVSRP/CD015 Teorie veřejné správy Zimní čeština 3  
UVSRP/CD016 Správní právo I. Zimní čeština 4  
UVSRP/CD017 Sociální psychologie Zimní čeština 3  
UVSRP/CD018 Komunikace Zimní čeština 3  
UVSRP/CD021 Problematika menšinových skupin a ochrana menšin Letní čeština 3  
UVSRP/CD022 Metody a techniky sociálního výzkumu Letní čeština 3  
UVSRP/CD023 Veřejná správa v ČR Letní čeština 3  
UVSRP/CD024 Správní právo II. Letní čeština 4  
UVSRP/CD025 Veřejná ekonomika Letní čeština 4  
UVSRP/CD028 Poradenství Letní čeština 3  
UVSRP/CD029 Základy statistiky Letní čeština 3  
UVSRP/CD030 Seminář k závěrečné práci Zimní čeština 2  
UVSRP/CD051 Anglický jazyk I Zimní čeština 3  
UVSRP/CD052 Německý jazyk I Zimní čeština 3  
UVSRP/CD055 Dějiny správy Letní čeština 3  
UVSRP/CD056 Zdraví a nemoc Zimní čeština 2  
UVSRP/CD058 Anglický jazyk II Letní čeština 3  
UVSRP/CD059 Německý jazyk II Letní čeština 3  
UVSRP/CD062 Anglický jazyk III Zimní čeština 3  
UVSRP/CD063 Německý jazyk III Zimní čeština 3  
UVSRP/CD065 Hospodářský a sociální vývoj regionů Zimní čeština 3  
UVSRP/CD067 Neziskové organizace Zimní čeština 2  
UVSRP/CD068 Sociální patologie a prevence Zimní čeština 2  
UVSRP/CD070 Anglický jazyk IV Letní čeština 3  
UVSRP/CD071 Německý jazyk IV Letní čeština 3  
UVSRP/CD073 Sociologie ve VS Letní čeština 2  
UVSRP/CD074 Environmentální politika Letní čeština 2  
UVSRP/CD075 Komunikační techniky Letní čeština 2  
UVSRP/CD076 Rodinná politika Letní čeština 2  
UVSRP/CD077 Public Relations Zimní čeština 2  
UVSRP/CD078 Vybrané kapitoly z penologie Zimní čeština 2  
UVSRP/CD084 Probace a mediace Letní čeština 4  
UVSRP/CK001 Filozofie Zimní čeština 3  
UVSRP/CK002 Úvod do sociologické teorie Zimní čeština 3  
UVSRP/CK003 Úvod do studia Zimní čeština 2  
UVSRP/CK004 Úvod do psychologické teorie Zimní čeština 3  
UVSRP/CK005 Základy politické vědy Zimní čeština 3  
UVSRP/CK006 Sociální politika I Zimní čeština 4  
UVSRP/CK007 Dějiny sociální práce Zimní čeština 4  
UVSRP/CK008 Úvod do právní teorie a praxe Letní čeština 3  
UVSRP/CK009 Makro - Mikroekonomie Letní čeština 4  
UVSRP/CK010 Sociální politika II Letní čeština 4  
UVSRP/CK011 Teorie a metody sociální práce Letní čeština 4  
UVSRP/CK012 Odborná praxe I Letní čeština 5  
UVSRP/CK013 Supervize odborné praxe I Letní čeština 2  
UVSRP/CK014 Moderní informační a komunikační technologie Letní čeština 4  
UVSRP/CK015 Teorie veřejné správy Zimní čeština 3  
UVSRP/CK016 Správní právo I. Zimní čeština 4  
UVSRP/CK017 Sociální psychologie Letní čeština 3  
UVSRP/CK018 Komunikace Zimní čeština 3  
UVSRP/CK019 Odborná praxe II Zimní čeština 5  
UVSRP/CK020 Supervize odborné praxe II Zimní čeština 2  
UVSRP/CK021 Problematika menšinových skupin a ochrana menšin Letní čeština 3  
UVSRP/CK022 Metody a techniky sociálního výzkumu Letní čeština 3  
UVSRP/CK023 Veřejná správa v ČR Letní čeština 3  
UVSRP/CK024 Správní právo II. Letní čeština 4  
UVSRP/CK025 Veřejná ekonomika Letní čeština 4  
UVSRP/CK026 Odborná praxe III Letní čeština 5  
UVSRP/CK027 Supervize odborné praxe III Letní čeština 2  
UVSRP/CK028 Poradenství Letní čeština 3  
UVSRP/CK029 Základy statistiky Zimní čeština 3  
UVSRP/CK030 Etika Zimní čeština 3  
UVSRP/CK031 Veřejné finance Zimní čeština 3  
UVSRP/CK032 Integrační procesy v Evropě Zimní čeština 3  
UVSRP/CK033 Trh práce a politika zaměstnanosti Zimní čeština 4  
UVSRP/CK034 Sociální práce s menšinami a migranty Zimní čeština 3  
UVSRP/CK035 Vybrané kapitoly z práva Zimní čeština 3  
UVSRP/CK036 Odborná praxe IV Zimní čeština 5  
UVSRP/CK037 Supervize odborné praxe IV Zimní čeština 2  
UVSRP/CK038 Seminář k bakalářské práci I Zimní čeština 2  
UVSRP/CK039 Ekonomické a sociální aspekty Evropské unie Letní čeština 4  
UVSRP/CK040 Personalistika a řízení lidských zdrojů Letní čeština 4  
UVSRP/CK041 Seminář k bakalářské práci II Letní čeština 4  
UVSRP/CK051 Anglický jazyk I Zimní čeština 3  
UVSRP/CK052 Německý jazyk I Zimní čeština 3  
UVSRP/CK053 Ruský jazyk I Zimní čeština 2  
UVSRP/CK054 Public relations Zimní a letní čeština 2  
UVSRP/CK055 Dějiny správy Letní čeština 3  
UVSRP/CK056 Zdraví a nemoc Zimní čeština 3  
UVSRP/CK058 Anglický jazyk II Letní čeština 3  
UVSRP/CK059 Německý jazyk II Letní čeština 3  
UVSRP/CK060 Ruský jazyk II Letní čeština 2  
UVSRP/CK062 Anglický jazyk III Zimní čeština 3  
UVSRP/CK063 Německý jazyk III Zimní čeština 3  
UVSRP/CK064 Ruský jazyk III Zimní čeština 2  
UVSRP/CK065 Hospodářský a sociální vývoj regionů Zimní čeština 3  
UVSRP/CK067 Neziskové organizace Zimní čeština 2  
UVSRP/CK068 Sociální patologie a prevence Zimní čeština 3  
UVSRP/CK069 Informační systémy Zimní čeština 2  
UVSRP/CK070 Anglický jazyk IV Letní čeština 3  
UVSRP/CK071 Německý jazyk IV Letní čeština 3  
UVSRP/CK072 Ruský jazyk IV Letní čeština 2  
UVSRP/CK074 Environmentální politika Letní čeština 2  
UVSRP/CK075 Komunikační techniky Letní čeština 2  
UVSRP/CK076 Rodinná politika Letní čeština 2  
UVSRP/CK077 Aplikace pro projektový management Letní čeština 2  
UVSRP/CK078 Vybrané kapitoly z penologie Zimní čeština 2  
UVSRP/CK079 Odškodňování obětí represí Zimní čeština 2  
UVSRP/CK080 Sociální služby a pomoc osobám se zdravotním postižením Zimní čeština 2  
UVSRP/CK081 Aktuální problémy sociální politiky Zimní čeština 2  
UVSRP/CK082 Globalizace a její důsledky Letní čeština 4  
UVSRP/CK084 Probace a mediace Letní čeština 4  
UVSRP/CK085 Vybrané kapitoly z práva pro veřejnou správu Letní čeština 3  
UVSRP/CK086 Politický marketing a strategie volebních kampaní Letní čeština 4  
UVSRP/CP001 Filozofie Zimní čeština 3  
UVSRP/CP002 Úvod do sociologické teorie Zimní čeština 3  
UVSRP/CP003 Úvod do studia Zimní čeština 2  
UVSRP/CP004 Úvod do psychologické teorie Zimní čeština 3  
UVSRP/CP005 Základy politické vědy Zimní čeština 3  
UVSRP/CP006 Sociální politika I Zimní čeština 4  
UVSRP/CP007 Dějiny sociální práce Zimní čeština 4  
UVSRP/CP008 Úvod do právní teorie a praxe Letní čeština 3  
UVSRP/CP009 Makro - Mikroekonomie Letní čeština 4  
UVSRP/CP010 Sociální politika II Letní čeština 4  
UVSRP/CP011 Teorie a metody sociální práce Letní čeština 4  
UVSRP/CP012 Odborná praxe I Letní čeština 5  
UVSRP/CP013 Supervize odborné praxe I Letní čeština 2  
UVSRP/CP014 Moderní informační a komunikační technologie Letní čeština 4  
UVSRP/CP015 Teorie veřejné správy Zimní čeština 3  
UVSRP/CP016 Správní právo I. Zimní čeština 4  
UVSRP/CP017 Sociální psychologie Letní čeština 3  
UVSRP/CP018 Komunikace Zimní čeština 3  
UVSRP/CP019 Odborná praxe II Zimní čeština 5  
UVSRP/CP020 Supervize odborné praxe II Zimní čeština 2  
UVSRP/CP021 Problematika menšinových skupin a ochrana menšin Letní čeština 3  
UVSRP/CP022 Metody a techniky sociálního výzkumu Letní čeština 3  
UVSRP/CP023 Veřejná správa v ČR Letní čeština 3  
UVSRP/CP024 Správní právo II. Letní čeština 4  
UVSRP/CP025 Veřejná ekonomika Letní čeština 4  
UVSRP/CP026 Odborná praxe III Letní čeština 5  
UVSRP/CP027 Supervize odborné praxe III Letní čeština 2  
UVSRP/CP028 Poradenství Letní čeština 3  
UVSRP/CP029 Základy statistiky Zimní čeština 3  
UVSRP/CP030 Etika Zimní čeština 3  
UVSRP/CP031 Veřejné finance Zimní čeština 3  
UVSRP/CP032 Integrační procesy v Evropě Zimní čeština 3  
UVSRP/CP033 Trh práce a politika zaměstnanosti Zimní čeština 4  
UVSRP/CP034 Sociální práce s menšinami a migranty Zimní čeština 3  
UVSRP/CP035 Vybrané kapitoly z práva Zimní čeština 3  
UVSRP/CP036 Odborná praxe IV Zimní čeština 5  
UVSRP/CP037 Supervize odborné praxe IV Zimní čeština 2  
UVSRP/CP038 Seminář k bakalářské práci I Zimní čeština 2  
UVSRP/CP039 Ekonomické a sociální aspekty Evropské unie Letní čeština 4  
UVSRP/CP040 Personalistika a řízení lidských zdrojů Letní čeština 4  
UVSRP/CP041 Seminář k bakalářské práci II Letní čeština 4  
UVSRP/CP051 Anglický jazyk I Zimní čeština 3  
UVSRP/CP052 Německý jazyk I Zimní čeština 3  
UVSRP/CP053 Ruský jazyk I Zimní čeština 2  
UVSRP/CP054 Public relations Zimní čeština 2  
UVSRP/CP055 Dějiny správy Letní čeština 3  
UVSRP/CP056 Zdraví a nemoc Zimní čeština 3  
UVSRP/CP058 Anglický jazyk II Letní čeština 3  
UVSRP/CP059 Německý jazyk II Letní čeština 3  
UVSRP/CP060 Ruský jazyk II Letní čeština 2  
UVSRP/CP062 Anglický jazyk III Zimní čeština 3  
UVSRP/CP063 Německý jazyk III Zimní čeština 3  
UVSRP/CP064 Ruský jazyk III Zimní čeština 2  
UVSRP/CP065 Hospodářský a sociální vývoj regionů Zimní čeština 3  
UVSRP/CP067 Neziskové organizace Zimní čeština 2  
UVSRP/CP068 Sociální patologie a prevence Zimní čeština 3  
UVSRP/CP069 Informační systémy Zimní čeština 2  
UVSRP/CP070 Anglický jazyk IV Letní čeština 3  
UVSRP/CP071 Německý jazyk IV Letní čeština 3  
UVSRP/CP072 Ruský jazyk IV Letní čeština 2  
UVSRP/CP074 Environmentální politika Letní čeština 2  
UVSRP/CP075 Komunikační techniky Letní čeština 2  
UVSRP/CP076 Rodinná politika Letní čeština 2  
UVSRP/CP077 Aplikace pro projektový management Letní čeština 2  
UVSRP/CP078 Vybrané kapitoly z penologie Zimní čeština 2  
UVSRP/CP079 Odškodňování obětí represí Zimní čeština 2  
UVSRP/CP080 Sociální služby a pomoc osobám se zdravotním postižením Zimní čeština 2  
UVSRP/CP081 Aktuální problémy sociální politiky Zimní čeština 2  
UVSRP/CP082 Globalizace a její důsledky Letní čeština 4  
UVSRP/CP084 Probace a mediace Letní čeština 4  
UVSRP/CP085 Vybrané kapitoly z práva pro veřejnou správu Letní čeština 3  
UVSRP/CZ201 Veřejná správa, právo Zimní a letní čeština 0  
UVSRP/CZ202 Sociální politika a společensko-vědní disciplíny Zimní a letní čeština 0  
UVSRP/EK016 Sociální myšlení, struktura a transformace společnosti v zemích Visegrádu Zimní čeština 3  
UVSRP/EP016 Sociální myšlení, struktura a transformace společnosti v zemích Visegrádu Zimní čeština 3  
UVSRP/V0004 Správní právo I Zimní čeština 4  
UVSRP/V0028 Sociální politika I Zimní čeština 4  
UVSRP/V0040 Vybrané kapitoly z penologie Letní čeština 3  
UVSRP/V0041 Sociální politika II Letní čeština 4  
UVSRP/V0046 Public relations Zimní čeština 2  
UVSRP/V0050 Filozofie pro VS Zimní čeština 4  
UVSRP/V0055 Regionalistika a regionální rozvoj Zimní čeština 4  
UVSRP/V0078 Makro- a mikroekonomie Letní čeština 3  
UVSRP/V0080 Komunikace Zimní čeština 4  
UVSRP/V0081 Poradenství ve VS Letní čeština 3  
UVSRP/V0084 Veřejná ekonomika Letní čeština 4  
UVSRP/V0086 Hospodářský vývoj regionů Zimní čeština 4  
UVSRP/V0093 Diplomový seminář I Zimní čeština 4  
UVSRP/V0100 Informační systémy o území Zimní čeština 3  
UVSRP/V0104 Vybrané kapitoly z práva Zimní čeština 3  
UVSRP/V0107 Environmentální politika Zimní a letní čeština 3  
UVSRP/V0108 Trh práce a politika zaměstnanosti Zimní čeština 4  
UVSRP/V0120 Nevládní neziskové organizace Letní čeština 3  
UVSRP/V0123 Správní právo II Letní čeština 3  
UVSRP/V0128 Komunikační techniky Letní čeština 3  
UVSRP/V0130 Integrační procesy v Evropě Zimní čeština 3  
UVSRP/V0134 Strukturální fondy EU Zimní čeština 3  
UVSRP/V0137 Probace, mediace a sociální práce v trestní justici Zimní čeština 3  
UVSRP/V0140 Úvod do sociologie Zimní čeština 3  
UVSRP/V0141 Úvod do psychologické teorie Zimní čeština 3  
UVSRP/V0142 Základy politické vědy Zimní čeština 4  
UVSRP/V0143 Odborná praxe I Letní čeština 5  
UVSRP/V0144 Seminář k odborné praxi I Letní čeština 2  
UVSRP/V0145 Metody a techniky sociálního výzkumu Letní čeština 3  
UVSRP/V0146 Teorie a metody sociální práce Letní čeština 4  
UVSRP/V0147 Úvod do právní teorie a praxe Letní čeština 3  
UVSRP/V0148 Etika v sociální práci a VS Letní čeština 3  
UVSRP/V0149 Zdraví a nemoc Letní čeština 3  
UVSRP/V0150 Kapitoly z historie sociální práce Letní čeština 3  
UVSRP/V0151 Mezinárodní vztahy Letní čeština 3  
UVSRP/V0152 Sociologie ve VS Letní čeština 3  
UVSRP/V0153 Odškodňování obětí represí Zimní čeština 3  
UVSRP/V0154 Česko-německé vztahy v historii a současnosti Letní čeština 3  
UVSRP/V0156 Globalizace a její důsledky Letní čeština 3  
UVSRP/V0157 Odborná praxe II Zimní čeština 5  
UVSRP/V0158 Seminář k odborné praxi II Zimní čeština 2  
UVSRP/V0159 Politické systémy Zimní čeština 3  
UVSRP/V0160 Teorie veřejné správy Zimní čeština 4  
UVSRP/V0161 Základy statistiky Zimní čeština 3  
UVSRP/V0162 Odborná praxe III Letní čeština 5  
UVSRP/V0163 Seminář k odborné praxi III Letní čeština 2  
UVSRP/V0164 Problematika menšinových skupin Letní čeština 4  
UVSRP/V0165 Veřejná správa v ČR Letní čeština 4  
UVSRP/V0166 Projektové řízení Letní čeština 3  
UVSRP/V0168 Odborná praxe IV Zimní čeština 5  
UVSRP/V0169 Seminář k odborné praxi IV Zimní čeština 2  
UVSRP/V0170 Sociální práce s menšinami a migranty Zimní čeština 3  
UVSRP/V0171 VS a finance Zimní čeština 4  
UVSRP/V0172 Ochrana menšin Zimní čeština 4  
UVSRP/V0173 Evropská unie Letní čeština 4  
UVSRP/V0174 Manažerské dovednosti a řízení lidských zdrojů Letní čeština 4  
UVSRP/V0175 Sociální práce s postiženými Zimní čeština 3  
UVSRP/V0193 Diplomový seminář II Letní čeština 4  
UVSRP/V0194 Filozofie kultury Zimní čeština 3  
UVSRP/V0201 Veřejná správa, právo Zimní a letní čeština 0  
UVSRP/V0202 Sociální politika a sociální práce Zimní a letní čeština 0  
UVSRP/V0203 Společenskovědní disciplíny Zimní a letní čeština 0  
UVSRP/VD101 Sociální problémy z aspektu gender Zimní čeština 6  
UVSRP/VD102 Psychopatologie Zimní čeština 4  
UVSRP/VD103 Mezinárodní politické a správní regiony Zimní čeština 6  
UVSRP/VD104 Teorie a metodologie vědy Zimní čeština 6  
UVSRP/VD107 Kapitoly z historie sociální práce a vybrané osobnosti oboru Zimní čeština 3  
UVSRP/VD108 Člověk a společnost v současné filozofii Letní čeština 5  
UVSRP/VD109 Politický systém České republiky: historie a současnost Letní čeština 4  
UVSRP/VD110 Informační systémy ve veřejné správě Letní čeština 4  
UVSRP/VD111 Ekonomika a správa sociálního zabezpečení Letní čeština 5  
UVSRP/VD112 Praktický seminář - praxe Letní čeština 3  
UVSRP/VD113 Seminář ke konceptuálním otázkám Letní čeština 2  
UVSRP/VD115 Životní cyklus Letní čeština 3  
UVSRP/VD116 Společenská etiketa a diplomatický protokol Letní čeština 3  
UVSRP/VD117 Vybrané metody výzkumu Letní čeština 4  
UVSRP/VD118 Trh práce v EU a volný pohyb pracovních sil Letní čeština 5  
UVSRP/VD125 Právo obcí a krajů v ČR Zimní čeština 4  
UVSRP/VK004 Správní právo I Zimní čeština 4  
UVSRP/VK028 Sociální politika I Zimní čeština 4  
UVSRP/VK040 Vybrané kapitoly z penologie Zimní čeština 3  
UVSRP/VK041 Sociální politika II Letní čeština 4  
UVSRP/VK046 Public relations Zimní čeština 2  
UVSRP/VK050 Filozofie pro VS Zimní čeština 4  
UVSRP/VK055 Regionalistika a regionální rozvoj Zimní čeština 4  
UVSRP/VK078 Makro- a mikroekonomie Letní čeština 3  
UVSRP/VK080 Komunikace Zimní čeština 4  
UVSRP/VK081 Poradenství ve VS Letní čeština 3  
UVSRP/VK084 Veřejná ekonomika Letní čeština 4  
UVSRP/VK086 Hospodářský vývoj regionů Zimní čeština 4  
UVSRP/VK093 Diplomový seminář I Zimní a letní čeština 4  
UVSRP/VK100 Informační systémy o území Zimní čeština 3  
UVSRP/VK104 Vybrané kapitoly z práva Zimní čeština 3  
UVSRP/VK107 Environmentální politika Zimní čeština 3  
UVSRP/VK108 Trh práce a politika zaměstnanosti Zimní čeština 4  
UVSRP/VK120 Nevládní neziskové organizace Letní čeština 3  
UVSRP/VK123 Správní právo II Letní čeština 3  
UVSRP/VK130 Integrační procesy v Evropě Zimní čeština 3  
UVSRP/VK134 Strukturální fondy EU Zimní čeština 3  
UVSRP/VK137 Probace, mediace a sociální práce v trestní justici Letní čeština 3  
UVSRP/VK140 Úvod do sociologické teorie Zimní čeština 3  
UVSRP/VK141 Úvod do psychologické teorie Zimní čeština 3  
UVSRP/VK142 Základy politické vědy Zimní čeština 4  
UVSRP/VK143 Odborná praxe I Letní čeština 5  
UVSRP/VK144 Seminář k odborné praxi I Letní čeština 2  
UVSRP/VK145 Metody a techniky sociálního výzkumu Letní čeština 3  
UVSRP/VK146 Teorie a metody sociální práce Letní čeština 4  
UVSRP/VK147 Úvod do právní teorie a praxe Letní čeština 3  
UVSRP/VK148 Etika v sociální práci a VS Letní čeština 3  
UVSRP/VK149 Zdraví a nemoc Letní čeština 3  
UVSRP/VK150 Kapitoly z historie sociální práce Letní čeština 3  
UVSRP/VK151 Mezinárodní vztahy Letní čeština 3  
UVSRP/VK152 Sociologie ve VS Letní čeština 3  
UVSRP/VK153 Odškodňování obětí represí Zimní čeština 3  
UVSRP/VK156 Globalizace a její důsledky Letní čeština 3  
UVSRP/VK157 Odborná praxe II Zimní čeština 5  
UVSRP/VK158 Seminář k odborné praxi II Zimní čeština 2  
UVSRP/VK159 Politické systémy Zimní čeština 3  
UVSRP/VK160 Teorie veřejné správy Zimní čeština 4  
UVSRP/VK161 Základy statistiky Zimní čeština 3  
UVSRP/VK162 Odborná praxe III Letní čeština 5  
UVSRP/VK163 Seminář k odborné praxi III Letní čeština 2  
UVSRP/VK164 Problematika menšinových skupin Letní čeština 4  
UVSRP/VK165 Veřejná správa v ČR Letní čeština 4  
UVSRP/VK168 Odborná praxe IV Zimní čeština 5  
UVSRP/VK169 Seminář k odborné praxi IV Zimní čeština 2  
UVSRP/VK170 Sociální práce s menšinami a migranty Zimní čeština 3  
UVSRP/VK171 VS a finance Zimní čeština 4  
UVSRP/VK172 Ochrana menšin Zimní čeština 4  
UVSRP/VK173 Evropská unie Letní čeština 4  
UVSRP/VK174 Manažerské dovednosti a řízení lidských zdrojů Letní čeština 4  
UVSRP/VK193 Diplomový seminář II Letní čeština 4  
UVSRP/VK194 Filozofie kultury Zimní čeština 3  
UVSRP/VN101 Sociální problémy z aspektu gender Zimní čeština 6  
UVSRP/VN102 Psychopatologie Zimní čeština 4  
UVSRP/VN103 Mezinárodní politické a správní regiony Zimní čeština 6  
UVSRP/VN104 Teorie a metodologie vědy Zimní čeština 6  
UVSRP/VN105 Anglický jazyk Zimní čeština 3  
UVSRP/VN106 Sociální gerontologie Zimní čeština 3  
UVSRP/VN107 Kapitoly z historie sociální práce a vybrané osobnosti oboru Letní čeština 3  
UVSRP/VN108 Člověk a společnost v současné filozofii Letní čeština 5  
UVSRP/VN109 Politický systém České republiky: historie a současnost Letní čeština 4  
UVSRP/VN110 Informační systémy ve veřejné správě Letní čeština 4  
UVSRP/VN111 Ekonomika a správa sociálního zabezpečení Letní čeština 5  
UVSRP/VN112 Diplomová praxe I Letní čeština 3  
UVSRP/VN113 Diplomový seminář I Letní čeština 4  
UVSRP/VN114 Sociálně psychologický výcvik Letní čeština 3  
UVSRP/VN115 Životní cyklus Letní čeština 3  
UVSRP/VN116 Společenská etiketa a diplomatický protokol Letní čeština 3  
UVSRP/VN117 Vybrané metody výzkumu Letní čeština 4  
UVSRP/VN118 Trh práce v EU a volný pohyb pracovních sil Letní čeština 5  
UVSRP/VN119 Otázky rodové identity Letní čeština 5  
UVSRP/VN120 Finanční management v místní správě Zimní čeština 5  
UVSRP/VN121 Veřejná správa ve střední Evropě Zimní čeština 5  
UVSRP/VN122 Diplomová praxe II Zimní čeština 4  
UVSRP/VN123 Diplomový seminář II Zimní čeština 4  
UVSRP/VN124 Manažerské přístupy ve veřejné správě Zimní čeština 3  
UVSRP/VN125 Právo obcí a krajů v ČR Zimní čeština 4  
UVSRP/VN126 Koncepce rozvoje měst a regionů Zimní čeština 3  
UVSRP/VN127 Komunitní projekty Letní čeština 5  
UVSRP/VN128 Interetnické problémy v pohraničních regionech Letní čeština 5  
UVSRP/VN129 Aplikace pro výzkum a marketing Zimní čeština 4  
UVSRP/VN130 Diplomový seminář III Letní čeština 4  
UVSRP/VN131 Rozvoj multikulturních kompetencí Letní čeština 3  
UVSRP/VN132 Evropské správní právo Letní čeština 4  
UVSRP/VN133 Sociální politika a sociální práce Zimní a letní čeština 0  
UVSRP/VN134 Veřejná správa Zimní a letní čeština 0  
UVSRP/VN135 Katastr nemovitostí Zimní čeština 4  
UVSRP/VR101 Sociální problémy z aspektu gender Zimní čeština 6  
UVSRP/VR102 Psychopatologie Zimní čeština 4  
UVSRP/VR103 Mezinárodní politické a správní regiony Zimní čeština 6  
UVSRP/VR104 Teorie a metodologie vědy Zimní čeština 6  
UVSRP/VR105 Anglický jazyk Zimní čeština 3  
UVSRP/VR106 Sociální gerontologie Zimní čeština 3  
UVSRP/VR107 Kapitoly z historie sociální práce a vybrané osobnosti oboru Letní čeština 3  
UVSRP/VR108 Člověk a společnost v současné filozofii Letní čeština 5  
UVSRP/VR109 Politický systém České republiky: historie a současnost Letní čeština 4  
UVSRP/VR110 Informační systémy ve veřejné správě Letní čeština 4  
UVSRP/VR111 Ekonomika a správa sociálního zabezpečení Letní čeština 5  
UVSRP/VR112 Diplomová praxe I Letní čeština 3  
UVSRP/VR113 Diplomový seminář I Letní čeština 4  
UVSRP/VR115 Životní cyklus Letní čeština 3  
UVSRP/VR116 Společenská etiketa a diplomatický protokol Letní čeština 3  
UVSRP/VR117 Vybrané metody výzkumu Letní čeština 4  
UVSRP/VR118 Trh práce v EU a volný pohyb pracovních sil Letní čeština 5  
UVSRP/VR119 Otázky rodové identity Letní čeština 5  
UVSRP/VR120 Finanční management v místní správě Zimní čeština 5  
UVSRP/VR121 Veřejná správa ve střední Evropě Zimní čeština 5  
UVSRP/VR122 Diplomová praxe II Zimní čeština 4  
UVSRP/VR123 Diplomový seminář II Zimní čeština 4  
UVSRP/VR124 Manažerské přístupy ve veřejné správě Zimní čeština 3  
UVSRP/VR125 Právo obcí a krajů v ČR Zimní čeština 4  
UVSRP/VR126 Koncepce rozvoje měst a regionů Zimní čeština 3  
UVSRP/VR127 Komunitní projekty Letní čeština 5  
UVSRP/VR128 Interetnické problémy v pohraničních regionech Letní čeština 5  
UVSRP/VR129 Aplikace pro výzkum a marketing Zimní čeština 4  
UVSRP/VR130 Diplomový seminář III Letní čeština 4  
UVSRP/VR131 Rozvoj multikulturních kompetencí Letní čeština 3  
UVSRP/VR132 Evropské správní právo Letní čeština 4  
UVSRP/VR133 Sociální politika a sociální práce Zimní a letní čeština 0  
UVSRP/VR134 Veřejná správa Zimní a letní čeština 0  
UVSRP/VR135 Katastr nemovitostí Zimní čeština 4  
UVSRP/VZ004 Správní právo I Zimní čeština 4  
UVSRP/VZ017 Angličtina pro VS I Zimní čeština 3  
UVSRP/VZ018 Angličtina pro VS II Letní čeština 3  
UVSRP/VZ019 Angličtina pro VS III Zimní čeština 3  
UVSRP/VZ020 Angličtina pro VS IV Letní čeština 3  
UVSRP/VZ024 Sociální psychologie ve VS Zimní čeština 3  
UVSRP/VZ028 Sociální politika I Zimní čeština 4  
UVSRP/VZ041 Sociální politika II Letní čeština 4  
UVSRP/VZ046 Public relations Zimní čeština 2  
UVSRP/VZ050 Filozofie pro VS Zimní čeština 4  
UVSRP/VZ055 Regionalistika a regionální rozvoj Zimní čeština 4  
UVSRP/VZ068 Úvod do studia VSRP Zimní čeština 2  
UVSRP/VZ078 Makro- a mikroekonomie Letní čeština 3  
UVSRP/VZ080 Komunikace Zimní čeština 4  
UVSRP/VZ081 Poradenství ve VS Letní čeština 3  
UVSRP/VZ084 Veřejná ekonomika Letní čeština 4  
UVSRP/VZ086 Hospodářský vývoj regionů Letní čeština 4  
UVSRP/VZ100 Informační systémy o území Zimní čeština 3  
UVSRP/VZ120 Nevládní neziskové organizace Letní čeština 3  
UVSRP/VZ123 Správní právo II Letní čeština 3  
UVSRP/VZ134 Strukturální fondy EU Letní čeština 3  
UVSRP/VZ140 Úvod do sociologické teorie Zimní čeština 3  
UVSRP/VZ141 Úvod do psychologické teorie Zimní čeština 3  
UVSRP/VZ142 Základy politické vědy Zimní čeština 4  
UVSRP/VZ145 Metody a techniky sociálního výzkumu Letní čeština 3  
UVSRP/VZ146 Teorie a metody sociální práce Letní čeština 4  
UVSRP/VZ147 Úvod do právní teorie a praxe Letní čeština 3  
UVSRP/VZ148 Etika v sociální práci a VS Letní čeština 3  
UVSRP/VZ149 Zdraví a nemoc Letní čeština 3  
UVSRP/VZ150 Kapitoly z historie soc. práce Zimní čeština 3  
UVSRP/VZ151 Mezinárodní vztahy Letní čeština 3  
UVSRP/VZ152 Sociologie ve VS Letní čeština 3  
UVSRP/VZ159 Politické systémy Zimní čeština 3  
UVSRP/VZ160 Teorie veřejné správy Zimní čeština 4  
UVSRP/VZ161 Základy statistiky Zimní čeština 3  
UVSRP/VZ164 Problematika menšinových skupin Letní čeština 4  
UVSRP/VZ165 Veřejná správa v ČR Letní čeština 4  
UVSRP/VZ167 Němčina pro VS I Zimní čeština 3  
UVSRP/VZ172 Němčina pro VS II Letní čeština 3  
UVSRP/VZ173 Němčina pro VS III Zimní čeština 3  
UVSRP/VZ174 Němčina pro VS IV Letní čeština 3  
UVSRP/VZ308 Dějiny správy Zimní čeština 3  
UVSRP/ZJ010 Němčina pro VS I Zimní čeština 3  
UVSRP/ZJ012 Němčina pro VS II Letní čeština 3  
UVSRP/ZJ017 Angličtina pro VS I Zimní čeština 3  
UVSRP/ZJ018 Angličtina pro VS II Letní čeština 3  
UVSRP/ZJ019 Angličtina pro VS III Zimní čeština 3  
UVSRP/ZJ020 Angličtina pro VS IV Letní čeština 3  
UVSRP/ZJ028 Němčina pro VS III Zimní čeština 3  
UVSRP/ZJ030 Němčina pro VS IV Letní čeština 3  
UVSRP/ZJ121 Polština pro VS I Zimní čeština 2  
UVSRP/ZJ122 Polština pro VS II Letní čeština 2  
UVSRP/ZK010 Němčina pro VS I Zimní čeština 3  
UVSRP/ZK012 Němčina pro VS II Letní čeština 3  
UVSRP/ZK017 Angličtina pro VS I Zimní čeština 3  
UVSRP/ZK018 Angličtina pro VS II Letní čeština 3  
UVSRP/ZK019 Angličtina pro VS III Zimní čeština 3  
UVSRP/ZK020 Angličtina pro VS IV Letní čeština 3  
UVSRP/ZK028 Němčina pro VS III Zimní čeština 3  
UVSRP/ZK030 Němčina pro VS IV Letní čeština 3  
UVSRP/ZK121 Polština pro VS I Zimní čeština 2  
UVSRP/ZK122 Polština pro VS II Letní čeština 2