Předměty pracoviště: UPPV

» Seznam fakult » FVP
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UPPV/00012 Vývojová psychologie Zimní čeština 3  
UPPV/00014 Sociální psychologie Zimní čeština 3  
UPPV/00015 Pedagogická psychologie Letní čeština 4  
UPPV/00017 Základy didaktiky Letní čeština 4  
UPPV/00020 Základy pedagogiky Letní čeština 4  
UPPV/00055 Souvislá praxe Zimní čeština 5  
UPPV/00059 Speciální pedagogika Zimní čeština 2  
UPPV/00060 Souvislá praxe Zimní čeština 2  
UPPV/00092 Komunikace pro učitele Letní čeština 3  
UPPV/00102 Obecná psychologie a psychologie osobnosti Zimní čeština 3  
UPPV/00103 Seminář z obecné psychologie a psychologie osobnosti Zimní čeština 2  
UPPV/00104 Seminář ze základů pedagogiky Letní čeština 2  
UPPV/00105 Seminář ze základů didaktiky Letní čeština 2  
UPPV/00106 Seminář z vývojové psychologie Zimní čeština 2  
UPPV/00107 Seminář ze sociální psychologie Zimní čeština 2  
UPPV/00108 Seminář z pedagogické psychologie Letní čeština 2  
UPPV/00109 Teorie výchovy Zimní čeština 3  
UPPV/00110 Seminář z teorie výchovy Zimní čeština 2  
UPPV/00111 Seminář komunikace pro učitele Letní čeština 2  
UPPV/00120 Seminář ze speciální pedagogiky Zimní čeština 2  
UPPV/00136 Pedagogická praktika I Zimní čeština 2  
UPPV/00137 Pedagogická praktika II Letní čeština 2  
UPPV/00141 Pedagogika volného času Zimní čeština 2  
UPPV/00142 Seminář z pedagogiky volného času Zimní čeština 2  
UPPV/00190 Úvod do gender studies Letní čeština 2  
UPPV/00197 Seminář k úvodu do gender studies Letní čeština 1  
UPPV/00200 Souborná závěrečná zkouška Zimní čeština 0  
UPPV/BD001 Pedagogika pro SP Zimní čeština 5  
UPPV/BD002 Obecná psychologie a psychologie osobnosti Zimní čeština 5  
UPPV/BD003 Úvod do studia pro SP Zimní čeština 3  
UPPV/BD004 Filozofie pro SP Zimní čeština 4  
UPPV/BD005 Úvod do sociologické teorie Zimní čeština 3  
UPPV/BD006 Teorie výchovy pro SP Letní čeština 5  
UPPV/BD007 Sociální psychologie Letní čeština 4  
UPPV/BD008 Vývojová psychologie Letní čeština 4  
UPPV/BD009 Sociální komunikace v pomáhajících profesích Letní čeština 4  
UPPV/BD010 Úvod do právní teorie a praxe Letní čeština 4  
UPPV/BD011 Speciální pedagogika Zimní čeština 4  
UPPV/BD012 Dějiny pedagogiky Zimní čeština 4  
UPPV/BD013 Sociální politika I Zimní čeština 5  
UPPV/BD014 Sociální patologie I Zimní čeština 5  
UPPV/BD015 Didaktizace sociálně patologických jevů Zimní čeština 4  
UPPV/BD016 Odborná praxe I Zimní čeština 5  
UPPV/BD017 Teorie a metody sociální práce Letní čeština 5  
UPPV/BD018 Sociální politika II Letní čeština 5  
UPPV/BD019 Problematika menšinových skupin a ochrana menšin Letní čeština 4  
UPPV/BD020 Sociální patologie II Letní čeština 5  
UPPV/BD021 Supervize odborné praxe Zimní čeština 3  
UPPV/BD022 Metody a techniky sociálního výzkumu Letní čeština 4  
UPPV/BD023 Odborná praxe II Letní čeština 5  
UPPV/BD033 Seminář k závěrečné práci Letní čeština 2  
UPPV/BD058 Etika v pomáhajících profesích Letní čeština 3  
UPPV/BD059 Sexuální výchova pro SP Zimní čeština 3  
UPPV/BD064 Etopedie Letní čeština 3  
UPPV/BD065 Týrané a zneužívané dítě Letní čeština 4  
UPPV/BK001 Pedagogika pro SP Zimní čeština 5  
UPPV/BK002 Obecná psychologie a psychologie osobnosti Zimní čeština 5  
UPPV/BK003 Úvod do studia pro SP Zimní čeština 3  
UPPV/BK004 Filozofie pro SP Zimní čeština 4  
UPPV/BK005 Úvod do sociologické teorie Zimní čeština 3  
UPPV/BK006 Teorie výchovy pro SP Letní čeština 5  
UPPV/BK007 Sociální psychologie Letní čeština 4  
UPPV/BK008 Vývojová psychologie Letní čeština 4  
UPPV/BK009 Sociální komunikace v pomáhajících profesích Letní čeština 4  
UPPV/BK010 Úvod do právní teorie a praxe Letní čeština 4  
UPPV/BK011 Speciální pedagogika Zimní čeština 4  
UPPV/BK012 Dějiny pedagogiky Letní čeština 4  
UPPV/BK013 Sociální politika I Zimní čeština 5  
UPPV/BK014 Sociální patologie I Zimní čeština 5  
UPPV/BK015 Didaktizace sociálně patologických jevů Zimní čeština 4  
UPPV/BK016 Odborná praxe I Zimní čeština 5  
UPPV/BK017 Teorie a metody sociální práce Letní čeština 5  
UPPV/BK018 Sociální politika II Letní čeština 5  
UPPV/BK019 Problematika menšinových skupin a ochrana menšin Letní čeština 4  
UPPV/BK020 Sociální patologie II Letní čeština 5  
UPPV/BK021 Supervize odborné praxe Zimní čeština 3  
UPPV/BK022 Metody a techniky sociálního výzkumu Letní čeština 4  
UPPV/BK023 Odborná praxe II Letní čeština 5  
UPPV/BK024 Sociální pedagogika Zimní čeština 4  
UPPV/BK025 Sociálně-právní poradenství Zimní a letní čeština 4  
UPPV/BK026 Sociální práce s vybranými skupinami klientů Zimní čeština 5  
UPPV/BK027 Dějiny sociální práce Zimní čeština 4  
UPPV/BK028 Psychopatologie a patopsychologie Zimní čeština 4  
UPPV/BK029 Seminář k bakalářské práci I Zimní čeština 4  
UPPV/BK030 Odborná praxe III Zimní čeština 8  
UPPV/BK031 Sociologie deviantního jednání Letní čeština 4  
UPPV/BK032 Penologie Letní čeština 4  
UPPV/BK033 Seminář k bakalářské práci II Zimní a letní čeština 4  
UPPV/BK051 Dobrovolnictví Zimní čeština 3  
UPPV/BK052 Anglický jazyk Zimní čeština 3  
UPPV/BK053 Německý jazyk Zimní čeština 3  
UPPV/BK054 Ruský jazyk Zimní čeština 3  
UPPV/BK055 Výchova k manželství a rodičovství Letní čeština 3  
UPPV/BK056 Základy andragogiky Letní čeština 3  
UPPV/BK057 Dobrovolnická praxe Letní čeština 3  
UPPV/BK058 Etika v pomáhajících profesích Letní čeština 3  
UPPV/BK059 Sexuální výchova pro SP Zimní čeština 3  
UPPV/BK060 Rodinné právo Zimní čeština 3  
UPPV/BK061 Gender Studies Letní čeština 3  
UPPV/BK062 Personalistika v praxi Zimní čeština 3  
UPPV/BK063 Profesní andragogika Letní čeština 3  
UPPV/BK064 Etopedie Letní čeština 3  
UPPV/BK065 Týrané a zneužívané dítě Letní čeština 3  
UPPV/BK066 Zážitková pedagogika Letní čeština 3  
UPPV/BK067 Metodika participace v zážitkové výuce a herních činnostech Letní čeština 3  
UPPV/BK068 Preventivní programy Zimní čeština 3  
UPPV/BK069 Úvod do kriminologie a viktimologie Zimní čeština 3  
UPPV/BK070 Základy trestního práva Zimní čeština 3  
UPPV/BK071 Základy psychoterapie Zimní čeština 3  
UPPV/BK072 Dostupnost a kvalita v sociálních službách Zimní čeština 3  
UPPV/BK073 Krizová intervence Letní čeština 3  
UPPV/BK074 Paliativní a hospicová péče Letní čeština 3  
UPPV/BK075 Pedagogika rodiny pro SP Zimní čeština 3  
UPPV/BK080 Kazuistický seminář Zimní čeština 3  
UPPV/BK081 Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích Letní čeština 3  
UPPV/BK091 Didaktická propedeutika Letní čeština 3  
UPPV/BP001 Pedagogika pro SP Zimní čeština 5  
UPPV/BP002 Obecná psychologie a psychologie osobnosti Zimní čeština 5  
UPPV/BP003 Úvod do studia pro SP Zimní čeština 3  
UPPV/BP004 Filozofie pro SP Zimní čeština 4  
UPPV/BP005 Úvod do sociologické teorie Zimní čeština 3  
UPPV/BP006 Teorie výchovy pro SP Letní čeština 5  
UPPV/BP007 Sociální psychologie Letní čeština 4  
UPPV/BP008 Vývojová psychologie Letní čeština 4  
UPPV/BP009 Sociální komunikace v pomáhajících profesích Letní čeština 4  
UPPV/BP010 Úvod do právní teorie a praxe Letní čeština 4  
UPPV/BP011 Speciální pedagogika Zimní čeština 4  
UPPV/BP012 Dějiny pedagogiky Letní čeština 4  
UPPV/BP013 Sociální politika I Zimní čeština 5  
UPPV/BP014 Sociální patologie I Zimní čeština 5  
UPPV/BP015 Didaktizace sociálně patologických jevů Zimní čeština 4  
UPPV/BP016 Odborná praxe I Zimní čeština 5  
UPPV/BP017 Teorie a metody sociální práce Letní čeština 5  
UPPV/BP018 Sociální politika II Letní čeština 5  
UPPV/BP019 Problematika menšinových skupin a ochrana menšin Letní čeština 4  
UPPV/BP020 Sociální patologie II Letní čeština 5  
UPPV/BP021 Supervize odborné praxe Zimní čeština 3  
UPPV/BP022 Metody a techniky sociálního výzkumu Letní čeština 4  
UPPV/BP023 Odborná praxe II Letní čeština 5  
UPPV/BP024 Sociální pedagogika Zimní čeština 4  
UPPV/BP025 Sociálně-právní poradenství Zimní čeština 4  
UPPV/BP026 Sociální práce s vybranými skupinami klientů Zimní čeština 5  
UPPV/BP027 Dějiny sociální práce Zimní čeština 4  
UPPV/BP028 Psychopatologie a patopsychologie Zimní čeština 4  
UPPV/BP029 Seminář k bakalářské práci I Zimní čeština 4  
UPPV/BP030 Odborná praxe III Zimní čeština 8  
UPPV/BP031 Sociologie deviantního jednání Letní čeština 4  
UPPV/BP032 Penologie Letní čeština 4  
UPPV/BP033 Seminář k bakalářské práci II Letní čeština 4  
UPPV/BP051 Dobrovolnictví Zimní čeština 3  
UPPV/BP052 Anglický jazyk Zimní čeština 3  
UPPV/BP053 Německý jazyk Zimní čeština 3  
UPPV/BP054 Ruský jazyk Zimní čeština 3  
UPPV/BP055 Výchova k manželství a rodičovství Letní čeština 3  
UPPV/BP056 Základy andragogiky Letní čeština 3  
UPPV/BP057 Dobrovolnická praxe 1 Letní čeština 3  
UPPV/BP058 Etika v pomáhajících profesích Letní čeština 3  
UPPV/BP059 Sexuální výchova pro SP Zimní čeština 3  
UPPV/BP060 Rodinné právo Zimní čeština 3  
UPPV/BP061 Gender Studies Letní čeština 3  
UPPV/BP062 Personalistika v praxi Zimní čeština 3  
UPPV/BP063 Profesní andragogika Letní čeština 3  
UPPV/BP064 Etopedie Letní čeština 3  
UPPV/BP065 Týrané a zneužívané dítě Letní čeština 3  
UPPV/BP066 Zážitková pedagogika Letní čeština 3  
UPPV/BP067 Metodika participace v zážitkové výuce a herních činnostech Letní čeština 3  
UPPV/BP068 Preventivní programy Zimní čeština 3  
UPPV/BP069 Úvod do kriminologie a viktimologie Zimní čeština 3  
UPPV/BP070 Základy trestního práva Zimní čeština 3  
UPPV/BP071 Základy psychoterapie Zimní čeština 3  
UPPV/BP072 Dostupnost a kvalita v sociálních službách Zimní čeština 3  
UPPV/BP073 Krizová intervence Letní čeština 3  
UPPV/BP074 Příprava adaptačních kurzů Zimní čeština 1  
UPPV/BP075 Specifičnost práce s ADHD Zimní čeština 1  
UPPV/BP076 Pedagogické dovednosti Zimní čeština 1  
UPPV/BP077 Pedagogika rodiny pro SP Zimní čeština 3  
UPPV/BP078 Paliativní a hospicová péče Letní čeština 3  
UPPV/BP083 Kazuistický seminář Zimní čeština 3  
UPPV/BP084 Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích Letní čeština 3  
UPPV/BP085 Pedagogické dovednosti 2 Zimní čeština 1  
UPPV/BP086 Dobrovolnická praxe 2 Letní čeština 3  
UPPV/BP087 Příprava adaptačních kurzů 2 Zimní čeština 1  
UPPV/BP088 Pedagogické dovednosti 2 Zimní čeština 1  
UPPV/BP089 Sociální práce s lidmi bez domova Zimní čeština 1  
UPPV/BP090 Dobrovolnická praxe 3 Zimní čeština 3  
UPPV/BP091 Didaktická propedeutika Letní čeština 3  
UPPV/FD001 Úvod do studia oboru Zimní čeština 4  
UPPV/FD002 Základy andragogiky Zimní čeština 6  
UPPV/FD003 Obecná psychologie a psychologie osobnosti Zimní čeština 6  
UPPV/FD004 Sociologie stáří a sociální gerontologie Zimní čeština 6  
UPPV/FD005 Psychologie stárnutí a stáří Letní čeština 6  
UPPV/FD006 Obecná gerontagogika Letní čeština 7  
UPPV/FD007 Sociální psychologie Letní čeština 6  
UPPV/FD009 Aktivizace seniorů Zimní čeština 6  
UPPV/FD011 Androdidaktika a gerontodidaktika Zimní čeština 7  
UPPV/FD012 Základy geriatrie Zimní čeština 7  
UPPV/FD013 Sociální gerontagogika Zimní čeština 7  
UPPV/FD014 Sociální patologie u seniorů Letní čeština 6  
UPPV/FD015 Základy gerontopsychiatrie Letní čeština 7  
UPPV/FD016 Speciální gerontagogika Letní čeština 6  
UPPV/FD017 Odborná praxe I Letní čeština 6  
UPPV/FD018 Seminář k závěrečné práci Letní čeština 2  
UPPV/FD053 Dobrovolnictví a dobrovolnická praxe u seniorů Zimní čeština 4  
UPPV/FD054 Lektorské kompetence Letní čeština 4  
UPPV/FD056 Tělovýchovné aktivity, tělesná zdravotní výchova u seniorů Zimní čeština 4  
UPPV/FD062 Paliativní a hospicová péče Letní čeština 4  
UPPV/FK001 Úvod do studia oboru Zimní čeština 4  
UPPV/FK002 Základy andragogiky Zimní čeština 6  
UPPV/FK003 Obecná psychologie a psychologie osobnosti Zimní čeština 6  
UPPV/FK004 Sociologie stáří a sociální gerontologie Zimní a letní čeština 6  
UPPV/FK005 Psychologie stárnutí a stáří Letní čeština 6  
UPPV/FK006 Obecná gerontagogika Letní čeština 7  
UPPV/FK007 Sociální psychologie Letní čeština 6  
UPPV/FK008 Komunikace se seniory I Letní čeština 6  
UPPV/FK009 Aktivizace seniorů Zimní čeština 6  
UPPV/FK010 Komunikace se seniory II Zimní čeština 6  
UPPV/FK011 Androdidaktika a gerontodidaktika Zimní čeština 7  
UPPV/FK012 Základy geriatrie Zimní čeština 7  
UPPV/FK013 Sociální gerontagogika Zimní čeština 7  
UPPV/FK014 Sociální patologie u seniorů Letní čeština 6  
UPPV/FK015 Základy gerontopsychiatrie Letní čeština 7  
UPPV/FK016 Speciální gerontagogika Letní čeština 6  
UPPV/FK017 Odborná praxe I Letní čeština 6  
UPPV/FK018 Seminář k bakalářské práci I Letní čeština 4  
UPPV/FK019 Metodologie andragogického výzkumu Zimní čeština 6  
UPPV/FK020 Sociální práce se seniory Zimní čeština 6  
UPPV/FK021 Odborná praxe II Zimní čeština 7  
UPPV/FK022 Seminář k bakalářské práci II Zimní čeština 6  
UPPV/FK023 Psychologie zdraví Letní čeština 7  
UPPV/FK024 Seminář k bakalářské práci III Letní čeština 8  
UPPV/FK051 Základy pedagogiky Zimní čeština 4  
UPPV/FK052 První pomoc Zimní čeština 4  
UPPV/FK053 Dobrovolnictví a dobrovolnická praxe u seniorů Zimní čeština 4  
UPPV/FK054 Lektorské kompetence Letní čeština 4  
UPPV/FK055 Metodika participace v zážitkových aktivitách a v herních činnostech Letní čeština 4  
UPPV/FK056 Tělovýchovné aktivity, tělesná zdravotní výchova u seniorů Zimní čeština 4  
UPPV/FK057 Kazuistický seminář Zimní čeština 4  
UPPV/FK058 Rodina a senior Zimní čeština 4  
UPPV/FK059 Reminiscenční terapie Zimní čeština 4  
UPPV/FK060 Ergoterapie Zimní čeština 4  
UPPV/FK061 Krizová intervence u seniorů Letní čeština 4  
UPPV/FK062 Paliativní a hospicová péče Letní čeština 4  
UPPV/FK063 Vybrané kapitoly z práva Zimní čeština 4  
UPPV/FK064 Obecný management a personální řízení Zimní čeština 4  
UPPV/FK065 Úvod do ergonomie Letní čeština 4  
UPPV/KP001 Filozofie pro SP Letní čeština 4  
UPPV/KP002 Úvod do sociologie pro SP Zimní čeština 3  
UPPV/KP004 Základy obecné psychologie pro SP Zimní čeština 5  
UPPV/KP006 Sociální komunikace v pomáhajících profesích Zimní čeština 5  
UPPV/KP008 Vývojová psychologie pro SP Letní čeština 4  
UPPV/KP009 Biologie a fyziologie člověka Zimní čeština 5  
UPPV/KP010 Pedagogika pro SP Zimní čeština 6  
UPPV/KP012 Sociální psychologie pro SP Letní čeština 5  
UPPV/KP014 Osobnost a její rozvoj Letní čeština 4  
UPPV/KP016 Psychiatrie pro pomáhající profese Letní čeština 4  
UPPV/KP018 Úvod do právní teorie a praxe Letní čeština 3  
UPPV/KP019 Teorie výchovy pro SP Letní čeština 6  
UPPV/KP021 Sociální patologie I Zimní čeština 6  
UPPV/KP022 Sociální politika II Letní čeština 5  
UPPV/KP023 Gender Studies Letní čeština 3  
UPPV/KP025 Pedagogicko-psychologická diagnostika a poradenství Letní čeština 4  
UPPV/KP026 Anglický jazyk 1 Zimní čeština 2  
UPPV/KP027 Odborná praxe I Zimní čeština 3  
UPPV/KP028 Sociální patologie II Letní čeština 5  
UPPV/KP030 Teorie a metody sociální práce Letní čeština 6  
UPPV/KP033 Didaktizace patosociálních jevů Letní čeština 5  
UPPV/KP034 Základy psychoterapie Zimní čeština 5  
UPPV/KP036 Metody a techniky sociologických výzkumů Zimní čeština 5  
UPPV/KP038 Speciální pedagogika pro SP Letní čeština 5  
UPPV/KP040 Sociální práce s vybranýmí skupinami klientů Zimní čeština 4  
UPPV/KP042 Diplomový seminář pro SP I Zimní čeština 2  
UPPV/KP043 Penologie Letní čeština 3  
UPPV/KP044 Sociálně právní poradenství Zimní čeština 4  
UPPV/KP046 Etopedie Letní čeština 5  
UPPV/KP048 Odborná praxe II Letní čeština 3  
UPPV/KP049 Odborná praxe III Zimní čeština 5  
UPPV/KP050 Problematika menšin Letní čeština 4  
UPPV/KP051 Diplomový seminář pro SP II Zimní a letní čeština 4  
UPPV/KP054 Úvod do studia pro SP Zimní čeština 2  
UPPV/KP055 Pedagogika volného času pro SP Letní čeština 4  
UPPV/KP059 Výchova k manželství a rodičovství Letní čeština 3  
UPPV/KP061 Rodinné právo Zimní čeština 4  
UPPV/KP065 Základy trestního práva Zimní čeština 3  
UPPV/KP068 Týrané a zneužívané dítě Letní čeština 4  
UPPV/KP070 Aplikovaný pedagogický výzkum Letní čeština 4  
UPPV/KP085 Pedagogika rodiny pro SP Zimní čeština 4  
UPPV/KP088 Etika v pomáhajících profesích Letní čeština 3  
UPPV/KP090 Úvod do genderstudies pro SP Zimní čeština 3  
UPPV/KP093 Sexuální výchova pro SP Zimní čeština 2  
UPPV/KP095 Kazuistický seminář Zimní čeština 3  
UPPV/KP096 Krizová intervence Letní čeština 2  
UPPV/KP098 Sociální pedagogika Letní čeština 4  
UPPV/KP099 Úvod do andragogiky Zimní čeština 2  
UPPV/KP102 Metodika participačních metod Letní čeština 3  
UPPV/KP106 Personalistika v praxi Letní čeština 2  
UPPV/KP108 Základy vychovatelství Zimní čeština 3  
UPPV/KP109 Dějiny pedagogiky Zimní čeština 3  
UPPV/KP124 Sociální politika I Zimní čeština 5  
UPPV/KP126 Anglický jazyk 2 Letní čeština 4  
UPPV/KP150 Dobrovolnictví Zimní čeština 2  
UPPV/KP157 Dostupnost a kvalita v sociálních službách Zimní čeština 3  
UPPV/KP158 Úvod do kriminologie a viktimologie Zimní čeština 3  
UPPV/P0098 Sociální pedagogika Letní čeština 4  
UPPV/P0108 Základy vychovatelství Zimní čeština 3  
UPPV/P0143 Dějiny pedagogiky Zimní čeština 2  
UPPV/P0144 Řešení modelových výchovných situací Letní čeština 2  
UPPV/P0145 Seminář z řešení modelových výchovných situací Letní čeština 1  
UPPV/P0500 Psychologie Zimní a letní čeština 0  
UPPV/P0501 Pedagogika Zimní a letní čeština 0  
UPPV/P0502 Sociální patologie a prevence Zimní a letní čeština 0  
UPPV/P0503 Sociální politika a sociální práce Zimní a letní čeština 0  
UPPV/P0504 Pedagogika a psychologie Zimní a letní čeština 0  
UPPV/PD001 Filozofie pro SP Letní čeština 4  
UPPV/PD002 Úvod do sociologie pro SP Zimní čeština 3  
UPPV/PD004 Základy obecné psychologie pro SP Zimní čeština 5  
UPPV/PD006 Sociální komunikace v pomáhajících profesích Zimní čeština 5  
UPPV/PD008 Vývojová psychologie pro SP Letní čeština 4  
UPPV/PD009 Biologie a fyziologie člověka Zimní čeština 5  
UPPV/PD010 Pedagogika pro SP Zimní čeština 6  
UPPV/PD012 Sociální psychologie pro SP Letní čeština 5  
UPPV/PD014 Osobnost a její rozvoj Letní čeština 4  
UPPV/PD016 Psychiatrie pro pomáhající profese Letní čeština 4  
UPPV/PD018 Úvod do právní teorie a praxe Letní čeština 3  
UPPV/PD019 Teorie výchovy pro SP Letní čeština 6  
UPPV/PD021 Sociální patologie I Zimní čeština 6  
UPPV/PD022 Sociální politika II Letní čeština 5  
UPPV/PD026 Anglický jazyk 1 Zimní čeština 2  
UPPV/PD028 Sociální patologie II Letní čeština 5  
UPPV/PD030 Teorie a metody sociální práce Letní čeština 6  
UPPV/PD033 Didaktizace patosociálních jevů Letní čeština 5  
UPPV/PD036 Metody a techniky sociologických výzkumů Zimní čeština 5  
UPPV/PD038 Speciální pedagogika pro SP Zimní čeština 5  
UPPV/PD051 Seminář k závěrečné práci Letní čeština 2  
UPPV/PD054 Úvod do studia pro SP Zimní čeština 2  
UPPV/PD055 Pedagogika volného času pro SP Letní čeština 4  
UPPV/PD061 Rodinné právo Zimní čeština 4  
UPPV/PD065 Základy trestního práva Letní čeština 3  
UPPV/PD068 Týrané a zneužívané dítě Letní čeština 4  
UPPV/PD070 Aplikovaný pedagogický výzkum Letní čeština 4  
UPPV/PD085 Pedagogika rodiny pro SP Zimní čeština 4  
UPPV/PD091 Sociální práce s rodinou pro SP Zimní čeština 3  
UPPV/PD093 Sexuální výchova pro SP Zimní čeština 2  
UPPV/PD108 Základy vychovatelství Zimní čeština 3  
UPPV/PD124 Sociální politika I Zimní čeština 5  
UPPV/PD126 Anglický jazyk 2 Letní čeština 4  
UPPV/PP001 Filozofie pro SP Zimní a letní čeština 4  
UPPV/PP002 Úvod do sociologie pro SP Zimní čeština 3  
UPPV/PP004 Základy obecné psychologie pro SP Zimní čeština 5  
UPPV/PP006 Sociální komunikace v pomáhajících profesích Zimní čeština 5  
UPPV/PP008 Vývojová psychologie pro SP Letní čeština 4  
UPPV/PP009 Biologie a fyziologie člověka Zimní čeština 5  
UPPV/PP010 Pedagogika pro SP Zimní čeština 6  
UPPV/PP012 Sociální psychologie pro SP Letní čeština 5  
UPPV/PP014 Osobnost a její rozvoj Letní čeština 4  
UPPV/PP016 Psychiatrie pro pomáhající profese Letní čeština 4  
UPPV/PP018 Úvod do právní teorie a praxe Letní čeština 3  
UPPV/PP019 Teorie výchovy pro SP Letní čeština 6  
UPPV/PP021 Sociální patologie I Zimní čeština 6  
UPPV/PP022 Sociální politika II Letní čeština 5  
UPPV/PP023 Gender Studies Letní čeština 3  
UPPV/PP025 Pedagogicko-psychologická diagnostika a poradenství Letní čeština 4  
UPPV/PP026 Anglický jazyk 1 Zimní čeština 2  
UPPV/PP027 Odborná praxe I Zimní čeština 3  
UPPV/PP028 Sociální patologie II Letní čeština 5  
UPPV/PP030 Teorie a metody sociální práce Letní čeština 6  
UPPV/PP033 Didaktizace patosociálních jevů Letní čeština 5  
UPPV/PP034 Základy psychoterapie Zimní čeština 5  
UPPV/PP036 Metody a techniky sociologických výzkumů Zimní čeština 5  
UPPV/PP038 Speciální pedagogika pro SP Letní čeština 5  
UPPV/PP040 Sociální práce s vybranýmí skupinami klientů Zimní čeština 4  
UPPV/PP042 Diplomový seminář pro SP I Zimní čeština 2  
UPPV/PP043 Penologie Zimní a letní čeština 3  
UPPV/PP044 Sociálně právní poradenství Zimní čeština 4  
UPPV/PP046 Etopedie Letní čeština 5  
UPPV/PP048 Odborná praxe II Letní čeština 3  
UPPV/PP049 Odborná praxe III Zimní čeština 5  
UPPV/PP050 Problematika menšin Letní čeština 4  
UPPV/PP051 Diplomový seminář pro SP II Zimní a letní čeština 4  
UPPV/PP054 Úvod do studia pro SP Zimní čeština 2  
UPPV/PP055 Pedagogika volného času pro SP Letní čeština 4  
UPPV/PP059 Výchova k manželství a rodičovství Letní čeština 3  
UPPV/PP061 Rodinné právo Zimní čeština 4  
UPPV/PP065 Základy trestního práva Zimní čeština 3  
UPPV/PP068 Týrané a zneužívané dítě Letní čeština 4  
UPPV/PP070 Aplikovaný pedagogický výzkum Letní čeština 4  
UPPV/PP085 Pedagogika rodiny pro SP Zimní čeština 4  
UPPV/PP088 Etika v pomáhajících profesích Letní čeština 3  
UPPV/PP090 Úvod do genderstudies pro SP Zimní čeština 3  
UPPV/PP093 Sexuální výchova pro SP Zimní čeština 2  
UPPV/PP095 Kazuistický seminář Zimní čeština 3  
UPPV/PP096 Krizová intervence Letní čeština 2  
UPPV/PP099 Úvod do andragogiky Zimní čeština 2  
UPPV/PP102 Metodika participačních metod Letní čeština 3  
UPPV/PP106 Personalistika v praxi Letní čeština 2  
UPPV/PP109 Dějiny pedagogiky Zimní čeština 3  
UPPV/PP124 Sociální politika I Zimní čeština 5  
UPPV/PP148 Preventivní programy Zimní čeština 2  
UPPV/PP150 Dobrovolnictví Zimní čeština 2  
UPPV/PP152 Zážitková pedagogika Letní čeština 2  
UPPV/PP153 Dobrovolnická praxe Letní čeština 3  
UPPV/PP157 Dostupnost a kvalita v sociálních službách Zimní čeština 3  
UPPV/PP158 Úvod do kriminologie a viktimologie Zimní čeština 3  
UPPV/U0012 Vývojová psychologie Letní čeština 3  
UPPV/U0014 Sociální psychologie Letní čeština 3  
UPPV/U0015 Pedagogická psychologie Zimní čeština 5  
UPPV/U0017 Základy didaktiky Letní čeština 4  
UPPV/U0020 Základy pedagogiky Zimní čeština 5  
UPPV/U0055 Souvislá praxe Zimní čeština 3  
UPPV/U0059 Speciální pedagogika Letní čeština 3  
UPPV/U0060 Souvislá praxe Letní čeština 2  
UPPV/U0092 Komunikace pro učitele Letní čeština 4  
UPPV/U0097 Pedagogika rodiny Zimní čeština 2  
UPPV/U0102 Obecná psychologie a psychologie osobnosti Letní čeština 3  
UPPV/U0109 Teorie výchovy Zimní čeština 4  
UPPV/U0136 Pedagogická praktika I Zimní čeština 2  
UPPV/U0137 Pedagogická praktika II Letní čeština 2  
UPPV/U0141 Pedagogika volného času Letní čeština 2  
UPPV/U0143 Dějiny pedagogiky Zimní čeština 2  
UPPV/U0500 Psychologie Zimní a letní čeština 0  
UPPV/U0501 Pedagogika Zimní a letní čeština 0  
UPPV/U099 Úvod do andragogiky Zimní čeština 2  
UPPV/U1012 Vývojová psychologie Letní čeština 3  
UPPV/U1014 Sociální psychologie Letní čeština 3  
UPPV/U1015 Pedagogická psychologie Zimní čeština 5  
UPPV/U1017 Základy didaktiky Letní čeština 4  
UPPV/U1020 Základy pedagogiky Zimní čeština 5  
UPPV/U1055 Souvislá praxe Zimní čeština 3  
UPPV/U1059 Speciální pedagogika Letní čeština 3  
UPPV/U1060 Souvislá praxe Letní čeština 2  
UPPV/U1092 Komunikace pro učitele Letní čeština 4  
UPPV/U1097 Pedagogika rodiny Zimní čeština 2  
UPPV/U1099 Úvod do andragogiky Zimní čeština 2  
UPPV/U1102 Obecná psychologie a psychologie osobnosti Zimní čeština 3  
UPPV/U1109 Teorie výchovy Zimní čeština 4  
UPPV/U1136 Pedagogická praktika I Zimní čeština 2  
UPPV/U1137 Pedagogická praktika II Letní čeština 2  
UPPV/U1141 Pedagogika volného času Letní čeština 2  
UPPV/U1143 Dějiny pedagogiky Zimní čeština 2  
UPPV/U1144 Organizace a vedení kohezivních kurzů Zimní čeština 2