Předměty pracoviště: UO

» Seznam fakult » FVP
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UO/DD001 Filozofie a etika v ošetřovatelství Zimní čeština 3  
UO/DD002 Vývojová psychologie Zimní čeština 2  
UO/DD003 Obecná psychologie Zimní čeština 1  
UO/DD004 Anatomie Zimní čeština 3  
UO/DD005 Klinická biochemie Zimní čeština 1  
UO/DD006 Radiologie a nukleární medicína Zimní čeština 1  
UO/DD007 Genetika Zimní čeština 1  
UO/DD008 Ošetřovatelské postupy Zimní čeština 3  
UO/DD009 Teorie ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/DD010 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka Zimní čeština 4  
UO/DD011 Odborná praxe 1 Zimní čeština 5  
UO/DD012 První pomoc Zimní čeština 1  
UO/DD013 Odborná latinská terminologie Letní čeština 2  
UO/DD014 Veřejné zdravotnictví Letní čeština 2  
UO/DD016 Informační systémy ve zdravotnictví Letní čeština 2  
UO/DD017 Fyziologie Letní čeština 2  
UO/DD018 Biofyzika Letní čeština 1  
UO/DD019 Patologie Letní čeština 2  
UO/DD020 Klinická propedeutika Letní čeština 2  
UO/DD021 Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství Letní čeština 2  
UO/DD022 Zdravý životní styl Letní čeština 1  
UO/DD023 Koncepční modely a teorie ošetřovatelstv Letní čeština 1  
UO/DD024 Odborná praxe 2 Letní čeština 5  
UO/DD025 Odborná praxe individuální A Letní čeština 5  
UO/DD026 Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/DD027 Zdravotnická psychologie Zimní čeština 2  
UO/DD028 Komunikace v ošetřovatelství Zimní čeština 3  
UO/DD029 Ochrana veřejného zdraví Zimní čeština 1  
UO/DD030 Klinická hematologie Zimní čeština 1  
UO/DD031 Výzkum v ošetřovatelství 1 Zimní čeština 3  
UO/DD032 Odborná praxe 3 Zimní čeština 5  
UO/DD033 Ošetřovatelská péče o dítě (novorozenec) Zimní čeština 1  
UO/DD034 Ošetřovatelská péče o seniory Zimní čeština 2  
UO/DD035 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 Zimní čeština 2  
UO/DD036 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 Zimní čeština 2  
UO/DD037 Ošetřovatelská péče o ženu v gynekologii a porodnictví Zimní čeština 3  
UO/DD038 Komunitní péče Zimní čeština 2  
UO/DD039 Mikrobiologie a imunologie Letní čeština 3  
UO/DD040 Farmakologie Letní čeština 2  
UO/DD041 Výzkum v ošetřovatelství 2 Letní čeština 1  
UO/DD042 Výživa a dietetika Letní čeština 1  
UO/DD044 Odborná praxe 4 Letní čeština 5  
UO/DD046 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 Letní čeština 3  
UO/DD047 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 Letní čeština 3  
UO/DD048 Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii Letní čeština 2  
UO/DD049 Ošetřovatelské postupy v akutní a intenzivní péči Letní čeština 1  
UO/DD050 Seminář k závěrečné práci Zimní čeština 2  
UO/DD076 Anglický jazyk 1 Zimní čeština 2  
UO/DD079 Anglický jazyk 2 Letní čeština 2  
UO/DK001 Filozofie a etika v ošetřovatelství Zimní čeština 3  
UO/DK002 Vývojová psychologie Zimní čeština 2  
UO/DK003 Obecná psychologie Zimní čeština 1  
UO/DK004 Anatomie Zimní čeština 3  
UO/DK005 Klinická biochemie Zimní čeština 1  
UO/DK006 Radiologie a nukleární medicína Zimní čeština 1  
UO/DK007 Genetika Zimní čeština 1  
UO/DK008 Ošetřovatelské postupy Zimní čeština 3  
UO/DK009 Teorie ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/DK010 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka Zimní čeština 4  
UO/DK011 Odborná praxe 1 Zimní čeština 5  
UO/DK012 První pomoc Zimní čeština 1  
UO/DK013 Odborná latinská terminologie Letní čeština 2  
UO/DK014 Veřejné zdravotnictví Letní čeština 2  
UO/DK015 Sociologie Letní čeština 1  
UO/DK016 Informační systémy ve zdravotnictví Letní čeština 2  
UO/DK017 Fyziologie Letní čeština 2  
UO/DK018 Biofyzika Letní čeština 1  
UO/DK019 Patologie Letní čeština 2  
UO/DK020 Klinická propedeutika Letní čeština 2  
UO/DK021 Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství Letní čeština 2  
UO/DK022 Zdravý životní styl Letní čeština 1  
UO/DK023 Koncepční modely a teorie ošetřovatelstv Letní čeština 1  
UO/DK024 Odborná praxe 2 Letní čeština 5  
UO/DK025 Odborná praxe individuální A Letní čeština 5  
UO/DK026 Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/DK027 Zdravotnická psychologie Zimní čeština 2  
UO/DK028 Komunikace v ošetřovatelství Zimní čeština 3  
UO/DK029 Ochrana veřejného zdraví Zimní čeština 1  
UO/DK030 Klinická hematologie Zimní čeština 1  
UO/DK031 Výzkum v ošetřovatelství 1 Zimní čeština 3  
UO/DK032 Odborná praxe 3 Zimní čeština 5  
UO/DK033 Ošetřovatelská péče o dítě (novorozenec) Zimní čeština 1  
UO/DK034 Ošetřovatelská péče o seniory Zimní čeština 2  
UO/DK035 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 Zimní čeština 2  
UO/DK036 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 Zimní čeština 2  
UO/DK037 Ošetřovatelská péče o ženu v gynekologii a porodnictví Zimní čeština 3  
UO/DK038 Komunitní péče Zimní čeština 2  
UO/DK039 Mikrobiologie a imunologie Letní čeština 3  
UO/DK040 Farmakologie Letní čeština 2  
UO/DK041 Výzkum v ošetřovatelství 2 Letní čeština 1  
UO/DK042 Výživa a dietetika Letní čeština 1  
UO/DK043 Transkulturní ošetřovatelství Zimní a letní čeština 1  
UO/DK044 Odborná praxe 4 Letní čeština 5  
UO/DK045 Odborná praxe individuální B Letní čeština 5  
UO/DK046 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 Letní čeština 3  
UO/DK047 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 Letní čeština 3  
UO/DK048 Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii Zimní a letní čeština 2  
UO/DK049 Ošetřovatelské postupy v akutní a intenzivní péči Letní čeština 1  
UO/DK050 Ekonomika a pojišťovnictví Zimní čeština 1  
UO/DK051 Management v ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/DK052 Seminář k bakalářské práci 1 Zimní čeština 1  
UO/DK053 Odborná praxe 5 Zimní čeština 7  
UO/DK054 Rehabilitační ošetřovatelství Zimní čeština 3  
UO/DK055 Ošetřovatelská péče o dítě Zimní čeština 4  
UO/DK056 Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami Zimní čeština 2  
UO/DK057 Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami Zimní čeština 2  
UO/DK058 Paliativní/hospicová péče Zimní čeština 1  
UO/DK059 Ošetřovatelská péče o nemocné v oftalmologii Zimní čeština 1  
UO/DK060 Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii Zimní čeština 1  
UO/DK061 Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii Zimní čeština 1  
UO/DK062 Ošetřovatelská péče ve stomatologii Zimní čeština 1  
UO/DK063 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů Zimní čeština 2  
UO/DK064 Seminář k bakalářské práci 2 Letní čeština 12  
UO/DK065 Odborná praxe 6 Letní čeština 18  
UO/DK076 Anglický jazyk 1 Zimní čeština 2  
UO/DK077 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 1 Zimní čeština 1  
UO/DK078 Úvod do ergoterapie Zimní čeština 1  
UO/DK079 Anglický jazyk 2 Letní čeština 2  
UO/DK080 Ergonomie ve zdravotnictví Letní čeština 1  
UO/DK081 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 2 Letní čeština 1  
UO/DK082 Denní aktivity seniorů Zimní čeština 1  
UO/DK083 Ošetřovatelství v hemodialýze Zimní čeština 1  
UO/DK084 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 3 Zimní čeština 1  
UO/DK085 Sociální péče Zimní a letní čeština 1  
UO/DK086 Technické a přístrojové vybavení v ošetřovatelství Letní čeština 1  
UO/DK087 Ošetřování ran Zimní a letní čeština 1  
UO/DK088 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 4 Letní čeština 1  
UO/DK089 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 5 Zimní čeština 1  
UO/DK090 Základy psychoterapie Zimní čeština 1  
UO/DK091 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 6 Letní čeština 1  
UO/DP001 Filozofie a etika v ošetřovatelství Zimní čeština 3  
UO/DP002 Vývojová psychologie Zimní čeština 2  
UO/DP003 Obecná psychologie Zimní čeština 1  
UO/DP004 Anatomie Zimní čeština 3  
UO/DP005 Klinická biochemie Zimní čeština 1  
UO/DP006 Radiologie a nukleární medicína Zimní čeština 1  
UO/DP007 Genetika Zimní čeština 1  
UO/DP008 Ošetřovatelské postupy Zimní čeština 3  
UO/DP009 Teorie ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/DP010 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka Zimní čeština 4  
UO/DP011 Odborná praxe 1 Zimní čeština 5  
UO/DP012 První pomoc Zimní čeština 1  
UO/DP013 Odborná latinská terminologie Letní čeština 2  
UO/DP014 Veřejné zdravotnictví Letní čeština 2  
UO/DP015 Sociologie Letní čeština 1  
UO/DP016 Informační systémy ve zdravotnictví Letní čeština 2  
UO/DP017 Fyziologie Letní čeština 2  
UO/DP018 Biofyzika Letní čeština 1  
UO/DP019 Patologie Letní čeština 2  
UO/DP020 Klinická propedeutika Letní čeština 2  
UO/DP021 Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství Letní čeština 2  
UO/DP022 Zdravý životní styl Letní čeština 1  
UO/DP023 Koncepční modely a teorie ošetřovatelstv Letní čeština 1  
UO/DP024 Odborná praxe 2 Letní čeština 5  
UO/DP025 Odborná praxe individuální A Letní čeština 5  
UO/DP026 Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/DP027 Zdravotnická psychologie Zimní a letní čeština 2  
UO/DP028 Komunikace v ošetřovatelství Zimní čeština 3  
UO/DP029 Ochrana veřejného zdraví Zimní čeština 1  
UO/DP030 Klinická hematologie Zimní čeština 1  
UO/DP031 Výzkum v ošetřovatelství 1 Zimní čeština 3  
UO/DP032 Odborná praxe 3 Zimní čeština 5  
UO/DP033 Ošetřovatelská péče o dítě (novorozenec) Zimní čeština 1  
UO/DP034 Ošetřovatelská péče o seniory Zimní čeština 2  
UO/DP035 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 Zimní čeština 2  
UO/DP036 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 Zimní čeština 2  
UO/DP037 Ošetřovatelská péče o ženu v gynekologii a porodnictví Zimní čeština 3  
UO/DP038 Komunitní péče Zimní čeština 2  
UO/DP039 Mikrobiologie a imunologie Letní čeština 3  
UO/DP040 Farmakologie Letní čeština 2  
UO/DP041 Výzkum v ošetřovatelství 2 Letní čeština 1  
UO/DP042 Výživa a dietetika Letní čeština 1  
UO/DP043 Transkulturní ošetřovatelství Letní čeština 1  
UO/DP044 Odborná praxe 4 Letní čeština 5  
UO/DP045 Odborná praxe individuální B Letní čeština 5  
UO/DP046 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 Letní čeština 3  
UO/DP047 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 Letní čeština 3  
UO/DP048 Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii Letní čeština 2  
UO/DP049 Ošetřovatelské postupy v akutní a intenzivní péči Letní čeština 1  
UO/DP050 Ekonomika a pojišťovnictví Zimní čeština 1  
UO/DP051 Management v ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/DP052 Seminář k bakalářské práci 1 Zimní čeština 1  
UO/DP053 Odborná praxe 5 Zimní čeština 7  
UO/DP054 Rehabilitační ošetřovatelství Zimní čeština 3  
UO/DP055 Ošetřovatelská péče o dítě Zimní čeština 4  
UO/DP056 Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami Zimní čeština 2  
UO/DP057 Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami Zimní čeština 2  
UO/DP058 Paliativní/hospicová péče Zimní čeština 1  
UO/DP059 Ošetřovatelská péče o nemocné v oftalmologii Zimní čeština 1  
UO/DP060 Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii Zimní čeština 1  
UO/DP061 Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii Zimní čeština 1  
UO/DP062 Ošetřovatelská péče ve stomatologii Zimní čeština 1  
UO/DP063 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů Zimní čeština 2  
UO/DP064 Seminář k bakalářské práci 2 Letní čeština 12  
UO/DP065 Odborná praxe 6 Letní čeština 18  
UO/DP076 Anglický jazyk 1 Zimní čeština 2  
UO/DP077 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 1 Zimní čeština 1  
UO/DP078 Úvod do ergoterapie Zimní čeština 1  
UO/DP079 Anglický jazyk 2 Letní čeština 2  
UO/DP080 Ergonomie ve zdravotnictví Letní čeština 1  
UO/DP081 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 2 Letní čeština 1  
UO/DP082 Denní aktivity seniorů Zimní čeština 1  
UO/DP083 Ošetřovatelství v hemodialýze Zimní čeština 1  
UO/DP084 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 3 Zimní čeština 1  
UO/DP085 Sociální péče Letní čeština 1  
UO/DP086 Technické a přístrojové vybavení v ošetřovatelství Letní čeština 1  
UO/DP087 Ošetřování ran Letní čeština 1  
UO/DP088 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 4 Letní čeština 1  
UO/DP089 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 5 Zimní čeština 1  
UO/DP090 Základy psychoterapie Zimní čeština 1  
UO/DP091 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 6 Letní čeština 1  
UO/DZ201 Ošetřovatelství (teorie ošetřovatelství, potřeby člověka a ošetřovatelský proces, multikulturní ošetřovatelství, výzkum v ošetřovatelství) Zimní a letní čeština 0  
UO/DZ202 Ošetřovatelství v klinických oborech Zimní a letní čeština 0  
UO/DZ203 Humanitní vědy (psychologie a etika v ošetřovatelství) Zimní a letní čeština 0  
UO/GK001 Filozofie a etika v ošetřovatelství Letní čeština 2  
UO/GK002 Vývojová psychologie Zimní čeština 2  
UO/GK003 Obecná psychologie Zimní čeština 1  
UO/GK004 Anatomie Zimní čeština 3  
UO/GK005 Klinická biochemie Zimní čeština 1  
UO/GK006 Radiologie a nukleární medicína Zimní čeština 1  
UO/GK007 Genetika Zimní čeština 1  
UO/GK008 Ošetřovatelské postupy Zimní čeština 5  
UO/GK009 Teorie ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/GK010 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka Zimní čeština 4  
UO/GK011 Odborná praxe 1 Zimní čeština 5  
UO/GK012 První pomoc Zimní čeština 1  
UO/GK013 Odborná latinská terminologie Letní čeština 2  
UO/GK014 Veřejné zdravotnictví Zimní čeština 2  
UO/GK015 Sociologie Letní čeština 1  
UO/GK016 Informační systémy ve zdravotnictví Letní čeština 2  
UO/GK017 Fyziologie Zimní a letní čeština 2  
UO/GK018 Biofyzika Letní čeština 1  
UO/GK019 Patologie Letní čeština 2  
UO/GK020 Klinická propedeutika Letní čeština 2  
UO/GK021 Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství Letní čeština 2  
UO/GK022 Zdravý životní styl Letní čeština 1  
UO/GK024 Odborná praxe 2 Letní čeština 5  
UO/GK025 Odborná praxe individuální A Letní čeština 5  
UO/GK026 Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/GK027 Zdravotnická psychologie Zimní čeština 2  
UO/GK028 Komunikace v ošetřovatelství Zimní a letní čeština 2  
UO/GK029 Ochrana veřejného zdraví Zimní čeština 1  
UO/GK030 Klinická hematologie Zimní čeština 1  
UO/GK031 Výzkum v ošetřovatelství 1 Zimní čeština 3  
UO/GK032 Odborná praxe 3 Zimní čeština 5  
UO/GK033 Ošetřovatelská péče o dítě (novorozenec) Zimní čeština 1  
UO/GK034 Ošetřovatelská péče o seniory Zimní čeština 2  
UO/GK035 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 Zimní čeština 2  
UO/GK036 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 Zimní čeština 2  
UO/GK037 Ošetřovatelská péče o ženu v gynekologii a porodnictví Zimní čeština 3  
UO/GK038 Komunitní péče Zimní čeština 2  
UO/GK039 Mikrobiologie a imunologie Letní čeština 3  
UO/GK040 Farmakologie Zimní čeština 2  
UO/GK041 Výzkum v ošetřovatelství 2 Letní čeština 1  
UO/GK042 Výživa a dietetika Letní čeština 1  
UO/GK043 Transkulturní ošetřovatelství Letní čeština 1  
UO/GK044 Odborná praxe 4 Letní čeština 5  
UO/GK045 Odborná praxe individuální B Letní čeština 5  
UO/GK046 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 Letní čeština 3  
UO/GK047 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 Letní čeština 3  
UO/GK048 Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii Zimní čeština 2  
UO/GK049 Ošetřovatelské postupy v akutní a intenzivní péči Letní čeština 1  
UO/GK050 Ekonomika a pojišťovnictví Zimní čeština 1  
UO/GK051 Management v ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/GK052 Seminář k bakalářské práci 1 Zimní a letní čeština 1  
UO/GK053 Odborná praxe 5 Zimní čeština 7  
UO/GK054 Rehabilitační ošetřovatelství Zimní čeština 3  
UO/GK055 Ošetřovatelská péče o dítě Letní čeština 3  
UO/GK056 Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami Zimní čeština 2  
UO/GK057 Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami Zimní čeština 2  
UO/GK058 Paliativní/hospicová péče Zimní čeština 1  
UO/GK059 Ošetřovatelská péče o nemocné v oftalmologii Zimní čeština 1  
UO/GK060 Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii Zimní čeština 1  
UO/GK061 Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii Zimní čeština 1  
UO/GK062 Ošetřovatelská péče ve stomatologii Zimní čeština 1  
UO/GK063 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů Zimní čeština 3  
UO/GK064 Seminář k bakalářské práci 2 Zimní čeština 1  
UO/GK065 Odborná praxe 6 Letní čeština 18  
UO/GK066 Seminář k bakalářské práci 3 Letní čeština 11  
UO/GK076 Anglický jazyk 1 Zimní čeština 2  
UO/GK077 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 1 Zimní čeština 1  
UO/GK079 Anglický jazyk 2 Letní čeština 2  
UO/GK080 Ergonomie ve zdravotnictví Letní čeština 1  
UO/GK081 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 2 Letní čeština 1  
UO/GK082 Denní aktivity seniorů Zimní čeština 1  
UO/GK083 Ošetřovatelství v hemodialýze Zimní čeština 1  
UO/GK084 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 3 Zimní čeština 1  
UO/GK085 Sociální péče Letní čeština 1  
UO/GK086 Technické a přístrojové vybavení v ošetřovatelství Letní čeština 1  
UO/GK087 Ošetřování ran Letní čeština 1  
UO/GK088 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 4 Letní čeština 1  
UO/GK089 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 5 Zimní čeština 1  
UO/GK091 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 6 Letní čeština 1  
UO/GK092 Ergoterapie 1 Zimní čeština 1  
UO/GK093 Bazální stimulace Zimní čeština 1  
UO/GK094 Ergoterapie 2 Zimní čeština 1  
UO/GP001 Filozofie a etika v ošetřovatelství Letní čeština 2  
UO/GP002 Vývojová psychologie Zimní čeština 2  
UO/GP003 Obecná psychologie Zimní čeština 1  
UO/GP004 Anatomie Zimní čeština 3  
UO/GP005 Klinická biochemie Zimní čeština 1  
UO/GP006 Radiologie a nukleární medicína Zimní čeština 1  
UO/GP007 Genetika Zimní čeština 1  
UO/GP008 Ošetřovatelské postupy Zimní čeština 5  
UO/GP009 Teorie ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/GP010 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka Zimní čeština 4  
UO/GP011 Odborná praxe 1 Zimní čeština 5  
UO/GP012 První pomoc Zimní čeština 1  
UO/GP013 Odborná latinská terminologie Letní čeština 2  
UO/GP014 Veřejné zdravotnictví Zimní čeština 2  
UO/GP015 Sociologie Letní čeština 1  
UO/GP016 Informační systémy ve zdravotnictví Letní čeština 2  
UO/GP017 Fyziologie Letní čeština 2  
UO/GP018 Biofyzika Letní čeština 1  
UO/GP019 Patologie Letní čeština 2  
UO/GP020 Klinická propedeutika Letní čeština 2  
UO/GP021 Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství Letní čeština 2  
UO/GP022 Zdravý životní styl Letní čeština 1  
UO/GP024 Odborná praxe 2 Letní čeština 5  
UO/GP025 Odborná praxe individuální A Letní čeština 5  
UO/GP026 Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/GP027 Zdravotnická psychologie Zimní čeština 2  
UO/GP028 Komunikace v ošetřovatelství Letní čeština 2  
UO/GP029 Ochrana veřejného zdraví Zimní čeština 1  
UO/GP030 Klinická hematologie Zimní čeština 1  
UO/GP031 Výzkum v ošetřovatelství 1 Zimní čeština 3  
UO/GP032 Odborná praxe 3 Zimní čeština 5  
UO/GP033 Ošetřovatelská péče o dítě (novorozenec) Zimní čeština 1  
UO/GP034 Ošetřovatelská péče o seniory Zimní čeština 2  
UO/GP035 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 Zimní čeština 2  
UO/GP036 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 Zimní čeština 2  
UO/GP037 Ošetřovatelská péče o ženu v gynekologii a porodnictví Zimní čeština 3  
UO/GP038 Komunitní péče Zimní čeština 2  
UO/GP039 Mikrobiologie a imunologie Letní čeština 3  
UO/GP040 Farmakologie Zimní čeština 2  
UO/GP041 Výzkum v ošetřovatelství 2 Letní čeština 1  
UO/GP042 Výživa a dietetika Letní čeština 1  
UO/GP043 Transkulturní ošetřovatelství Letní čeština 1  
UO/GP044 Odborná praxe 4 Letní čeština 5  
UO/GP045 Odborná praxe individuální B Letní čeština 5  
UO/GP046 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 Letní čeština 3  
UO/GP047 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 Letní čeština 3  
UO/GP048 Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii Zimní čeština 2  
UO/GP049 Ošetřovatelské postupy v akutní a intenzivní péči Letní čeština 1  
UO/GP050 Ekonomika a pojišťovnictví Zimní čeština 1  
UO/GP051 Management v ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/GP052 Seminář k bakalářské práci 1 Letní čeština 1  
UO/GP053 Odborná praxe 5 Zimní čeština 7  
UO/GP054 Rehabilitační ošetřovatelství Zimní čeština 3  
UO/GP055 Ošetřovatelská péče o dítě Letní čeština 3  
UO/GP056 Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami Zimní čeština 2  
UO/GP057 Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami Zimní čeština 2  
UO/GP058 Paliativní/hospicová péče Zimní čeština 1  
UO/GP059 Ošetřovatelská péče o nemocné v oftalmologii Zimní čeština 1  
UO/GP060 Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii Zimní čeština 1  
UO/GP061 Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii Zimní čeština 1  
UO/GP062 Ošetřovatelská péče ve stomatologii Zimní čeština 1  
UO/GP063 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů Zimní čeština 3  
UO/GP064 Seminář k bakalářské práci 2 Zimní čeština 1  
UO/GP065 Odborná praxe 6 Letní čeština 18  
UO/GP066 Seminář k bakalářské práci 3 Letní čeština 11  
UO/GP076 Anglický jazyk 1 Zimní čeština 2  
UO/GP077 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 1 Zimní čeština 1  
UO/GP079 Anglický jazyk 2 Letní čeština 2  
UO/GP080 Ergonomie ve zdravotnictví Letní čeština 1  
UO/GP081 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 2 Letní čeština 1  
UO/GP082 Denní aktivity seniorů Zimní čeština 1  
UO/GP083 Ošetřovatelství v hemodialýze Zimní čeština 1  
UO/GP084 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 3 Zimní čeština 1  
UO/GP085 Sociální péče Letní čeština 1  
UO/GP086 Technické a přístrojové vybavení v ošetřovatelství Letní čeština 1  
UO/GP087 Ošetřování ran Letní čeština 1  
UO/GP088 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 4 Letní čeština 1  
UO/GP089 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 5 Zimní čeština 1  
UO/GP091 Psychosociální podpůrný systém pro sestry 6 Letní čeština 1  
UO/GP092 Ergoterapie 1 Zimní čeština 1  
UO/GP093 Bazální stimulace Zimní čeština 1  
UO/GP094 Ergoterapie 2 Zimní čeština 1  
UO/SK001 Filozofie a etika v ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/SK002 Veřejné zdravotnictví Zimní čeština 2  
UO/SK003 Komunikace ve zdravotnictví 1 Zimní čeština 2  
UO/SK004 Anatomie Zimní čeština 3  
UO/SK005 Obecná a vývojová psychologie Zimní čeština 2  
UO/SK006 Latinská terminologie 1 Zimní čeština 1  
UO/SK007 Informační technologie 1 Zimní čeština 1  
UO/SK008 Ošetřovatelské postupy 1 Zimní čeština 3  
UO/SK009 Potřeby člověka a ošet. proces 1 Zimní čeština 2  
UO/SK010 Teorie ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/SK011 První pomoc a medicína katastrof Zimní čeština 3  
UO/SK012 Odborná praxe 1 Zimní čeština 4  
UO/SK013 Komunikace ve zdravotnictví 2 Letní čeština 2  
UO/SK014 Základy genetiky Letní čeština 1  
UO/SK015 Přenosné nemoci 1 Zimní čeština 2  
UO/SK016 Latinská terminologie 2 Letní čeština 1  
UO/SK017 Informační technologie 2 Letní čeština 1  
UO/SK018 Ošetřovatelské postupy 2 Letní čeština 3  
UO/SK019 Potřeby člověka a ošet. proces 2 Letní čeština 2  
UO/SK020 Koncepční modely a teorie ošetřovatelství Letní čeština 1  
UO/SK021 Výchova ke zdraví Letní čeština 2  
UO/SK022 Odborná praxe 2 Letní čeština 4  
UO/SK023 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 Zimní čeština 2  
UO/SK024 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 Letní čeština 3  
UO/SK025 Přenosné nemoci 2 Letní čeština 2  
UO/SK026 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 Zimní čeština 2  
UO/SK027 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 Letní čeština 3  
UO/SK028 Ošetřovatelské postupy 3 Letní čeština 2  
UO/SK029 Práce se smyslově postiženými - znaková řeč 1 Zimní a letní čeština 1  
UO/SK030 Práce se smyslově postiženými - znaková řeč 2 Zimní a letní čeština 1  
UO/SK031 Zdravotnická psychologie Letní čeština 2  
UO/SK032 Odborná praxe 3 Zimní čeština 5  
UO/SK033 Výzkum v ošetřovatelství 1 Zimní čeština 2  
UO/SK034 Výzkum v ošetřovatelství 2 Letní čeština 2  
UO/SK035 Základy bazální stimulace 1 Zimní a letní čeština 1  
UO/SK036 Základy bazální stimulace 2 Zimní a letní čeština 1  
UO/SK037 Odborná praxe individuální A Letní čeština 2  
UO/SK038 Odborná praxe individuální B Letní čeština 3  
UO/SK039 Odborná praxe individuální C Letní čeština 2  
UO/SK040 Odborná praxe individuální D Letní čeština 3  
UO/SK041 Biofyzika Letní čeština 2  
UO/SK042 Odborná praxe 4 Letní čeština 5  
UO/SK043 Sociální psychologie Letní čeština 1  
UO/SK044 Klinická farmakologie Zimní čeština 2  
UO/SK045 Výživa člověka Letní čeština 2  
UO/SK046 Ošetřovatelská péče o seniory Zimní čeština 1  
UO/SK047 Edukační činnost sestry Letní čeština 1  
UO/SK048 Ošetřovatelská péče o dítě Letní čeština 3  
UO/SK049 Fyziologie Letní čeština 3  
UO/SK050 Patologie Letní čeština 3  
UO/SK051 Klinická propedeutika Letní čeština 2  
UO/SK052 Odborná praxe 5 Zimní čeština 6  
UO/SK053 Radiologie Zimní čeština 1  
UO/SK054 Klinická biochemie Zimní čeština 1  
UO/SK055 Klinická hematologie Zimní čeština 1  
UO/SK056 Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii Zimní čeština 2  
UO/SK057 Rehabilitační ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/SK058 Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb Zimní čeština 1  
UO/SK059 Právo a legislativa Zimní čeština 2  
UO/SK060 Management a kvalita péče Zimní čeština 2  
UO/SK061 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů Zimní čeština 2  
UO/SK062 Odborná praxe 6 Letní čeština 8  
UO/SK063 Ošetřovatelská péče o nemocné v onkologii Zimní čeština 1  
UO/SK064 Paliativní/hospicová péče Zimní čeština 1  
UO/SK065 Ošetřovatelská péče v oftalmologii Zimní čeština 1  
UO/SK066 Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii (ORL) Zimní čeština 1  
UO/SK067 Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii Zimní čeština 1  
UO/SK068 Ošetřovatelská péče ve stomatologii Zimní čeština 1  
UO/SK069 Multikulturní ošetřovatelství Zimní čeština 1  
UO/SK070 Seminář k bakalářské práci Zimní čeština 1  
UO/SK071 Ošetřování ran Zimní čeština 1  
UO/SK072 Ošetřovatelská péče o duševně nemocné Zimní čeština 2  
UO/SK073 Ošetřovatelská péče o hemodialyzované nemocné Zimní čeština 1  
UO/SK074 Ošetřovatelská péče o novorozence Letní čeština 2  
UO/SK075 Anglický jazyk 1 Zimní čeština 2  
UO/SK076 Anglický jazyk 2 Letní čeština 2  
UO/SK077 Anglický jazyk 3 Zimní čeština 2  
UO/SK078 Anglický jazyk 4 Letní čeština 2  
UO/SK079 Německý jazyk 1 Zimní čeština 2  
UO/SK080 Německý jazyk 2 Letní čeština 2  
UO/SK081 Německý jazyk 3 Zimní čeština 2  
UO/SK082 Německý jazyk 4 Letní čeština 2  
UO/SK083 Ošetřovatelská péče o ženu v gynekologii a porodnictví Zimní čeština 3  
UO/SK084 Sexuální výchova a plánované rodičovství Letní čeština 2  
UO/SK085 Základy psychoterapie Zimní čeština 2  
UO/SK086 Sociální péče Zimní čeština 2  
UO/SK087 Psychodiagnostika Zimní čeština 2  
UO/SK088 Didaktika ošetřovatelské praxe Zimní čeština 2  
UO/SK089 Sociologie ve zdravotnictví Letní čeština 1  
UO/SK090 Komunitní a domácí péče Letní čeština 1  
UO/SK091 Úvod do ergoterapie Zimní a letní čeština 1  
UO/SK092 Zooterapie Zimní a letní čeština 1  
UO/SK093 Klinická psychologie Zimní čeština 1  
UO/SK094 Speciální pedagogika Zimní čeština 2  
UO/SK095 Volnočasové aktivity seniorů Zimní a letní čeština 1  
UO/SK096 Komplexní péče o klienty se stomiemi Zimní a letní čeština 1  
UO/SK097 Prevence nádorových onemocnění prsu u žen Zimní čeština 1  
UO/SK098 Standardy v ošetřovatelství Zimní čeština 1  
UO/SP001 Filozofie a etika v ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/SP002 Veřejné zdravotnictví Zimní čeština 2  
UO/SP003 Komunikace ve zdravotnictví 1 Zimní čeština 2  
UO/SP004 Anatomie Zimní čeština 3  
UO/SP005 Obecná a vývojová psychologie Zimní čeština 2  
UO/SP006 Latinská terminologie 1 Zimní čeština 1  
UO/SP007 Informační technologie 1 Zimní čeština 1  
UO/SP008 Ošetřovatelské postupy 1 Zimní čeština 3  
UO/SP009 Potřeby člověka a ošet. proces 1 Zimní čeština 2  
UO/SP010 Teorie ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/SP011 První pomoc a medicína katastrof Zimní čeština 3  
UO/SP012 Odborná praxe 1 Zimní čeština 4  
UO/SP013 Komunikace ve zdravotnictví 2 Letní čeština 2  
UO/SP014 Základy genetiky Letní čeština 1  
UO/SP015 Přenosné nemoci 1 Zimní čeština 2  
UO/SP016 Latinská terminologie 2 Letní čeština 1  
UO/SP017 Informační technologie 2 Letní čeština 1  
UO/SP018 Ošetřovatelské postupy 2 Letní čeština 3  
UO/SP019 Potřeby člověka a ošet. proces 2 Letní čeština 2  
UO/SP020 Koncepční modely a teorie ošetřovatelství Letní čeština 1  
UO/SP021 Výchova ke zdraví Letní čeština 2  
UO/SP022 Odborná praxe 2 Letní čeština 4  
UO/SP023 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 Zimní čeština 2  
UO/SP024 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 Letní čeština 3  
UO/SP025 Přenosné nemoci 2 Letní čeština 2  
UO/SP026 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 Zimní čeština 2  
UO/SP027 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 Letní čeština 3  
UO/SP028 Ošetřovatelské postupy 3 Letní čeština 2  
UO/SP029 Práce se smyslově postiženými - znaková řeč 1 Zimní a letní čeština 1  
UO/SP030 Práce se smyslově postiženými - znaková řeč 2 Zimní a letní čeština 1  
UO/SP031 Zdravotnická psychologie Letní čeština 2  
UO/SP032 Odborná praxe 3 Zimní čeština 5  
UO/SP033 Výzkum v ošetřovatelství 1 Zimní čeština 2  
UO/SP034 Výzkum v ošetřovatelství 2 Letní čeština 2  
UO/SP035 Základy bazální stimulace 1 Zimní a letní čeština 1  
UO/SP036 Základy bazální stimulace 2 Zimní a letní čeština 1  
UO/SP037 Odborná praxe individuální A Letní čeština 2  
UO/SP038 Odborná praxe individuální B Letní čeština 3  
UO/SP039 Odborná praxe individuální C Letní čeština 2  
UO/SP040 Odborná praxe individuální D Letní čeština 3  
UO/SP041 Biofyzika Letní čeština 2  
UO/SP042 Odborná praxe 4 Letní čeština 5  
UO/SP043 Sociální psychologie Letní čeština 1  
UO/SP044 Klinická farmakologie Zimní čeština 2  
UO/SP045 Výživa člověka Letní čeština 2  
UO/SP046 Ošetřovatelská péče o seniory Zimní čeština 1  
UO/SP047 Edukační činnost sestry Letní čeština 1  
UO/SP048 Ošetřovatelská péče o dítě Letní čeština 3  
UO/SP049 Fyziologie Letní čeština 3  
UO/SP050 Patologie Letní čeština 3  
UO/SP051 Klinická propedeutika Letní čeština 2  
UO/SP052 Odborná praxe 5 Zimní čeština 6  
UO/SP053 Radiologie Zimní čeština 1  
UO/SP054 Klinická biochemie Zimní čeština 1  
UO/SP055 Klinická hematologie Zimní čeština 1  
UO/SP056 Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii Zimní čeština 2  
UO/SP057 Rehabilitační ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/SP058 Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb Zimní čeština 1  
UO/SP059 Právo a legislativa Zimní čeština 2  
UO/SP060 Management a kvalita péče Zimní čeština 2  
UO/SP061 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů Zimní čeština 2  
UO/SP062 Odborná praxe 6 Letní čeština 8  
UO/SP063 Ošetřovatelská péče o nemocné v onkologii Zimní čeština 1  
UO/SP064 Paliativní/hospicová péče Zimní čeština 1  
UO/SP065 Ošetřovatelská péče v oftalmologii Zimní čeština 1  
UO/SP066 Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii (ORL) Zimní čeština 1  
UO/SP067 Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii Zimní čeština 1  
UO/SP068 Ošetřovatelská péče ve stomatologii Zimní čeština 1  
UO/SP069 Multikulturní ošetřovatelství Zimní čeština 1  
UO/SP070 Seminář k bakalářské práci Zimní čeština 1  
UO/SP071 Ošetřování ran Zimní čeština 1  
UO/SP072 Ošetřovatelská péče o duševně nemocné Zimní čeština 2  
UO/SP073 Ošetřovatelská péče o hemodialyzované nemocné Zimní čeština 1  
UO/SP074 Ošetřovatelská péče o novorozence Letní čeština 2  
UO/SP075 Anglický jazyk 1 Zimní čeština 2  
UO/SP076 Anglický jazyk 2 Letní čeština 2  
UO/SP077 Anglický jazyk 3 Zimní čeština 2  
UO/SP078 Anglický jazyk 4 Letní čeština 2  
UO/SP079 Německý jazyk 1 Zimní čeština 2  
UO/SP080 Německý jazyk 2 Letní čeština 2  
UO/SP081 Německý jazyk 3 Zimní čeština 2  
UO/SP082 Německý jazyk 4 Letní čeština 2  
UO/SP083 Ošetřovatelská péče o ženu v gynekologii a porodnictví Zimní čeština 3  
UO/SP084 Sexuální výchova a plánované rodičovství Letní čeština 2  
UO/SP085 Základy psychoterapie Zimní čeština 2  
UO/SP086 Sociální péče Zimní čeština 2  
UO/SP087 Psychodiagnostika Zimní čeština 2  
UO/SP088 Didaktika ošetřovatelské praxe Zimní čeština 2  
UO/SP089 Sociologie ve zdravotnictví Letní čeština 1  
UO/SP090 Komunitní a domácí péče Letní čeština 1  
UO/SP091 Úvod do ergoterapie Zimní a letní čeština 1  
UO/SP092 Zooterapie Zimní a letní čeština 1  
UO/SP093 Klinická psychologie Zimní čeština 1  
UO/SP094 Speciální pedagogika Zimní čeština 2  
UO/SP095 Volnočasové aktivity seniorů Zimní a letní čeština 1  
UO/SP096 Komplexní péče o klienty se stomiemi Zimní a letní čeština 1  
UO/SP097 Prevence nádorových onemocnění prsu u žen Zimní čeština 1  
UO/SP098 Standardy v ošetřovatelství Zimní čeština 1  
UO/SZ001 Filozofie a etika v ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/SZ002 Veřejné zdravotnictví Zimní čeština 2  
UO/SZ003 Komunikace ve zdravotnictví 1 Zimní čeština 2  
UO/SZ004 Anatomie Zimní čeština 3  
UO/SZ005 Obecná a vývojová psychologie Zimní čeština 2  
UO/SZ006 Latinská terminologie 1 Zimní čeština 1  
UO/SZ007 Informační technologie 1 Zimní čeština 1  
UO/SZ008 Ošetřovatelské postupy 1 Zimní čeština 3  
UO/SZ009 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1 Zimní čeština 2  
UO/SZ010 Teorie ošetřovatelství Zimní čeština 2  
UO/SZ011 První pomoc a medicína katastrof Zimní čeština 3  
UO/SZ012 Odborná praxe 1 Zimní čeština 4  
UO/SZ013 Komunikace ve zdravotnictví 2 Letní čeština 2  
UO/SZ014 Základy genetiky Letní čeština 1  
UO/SZ015 Přenosné nemoci 1 Zimní čeština 2  
UO/SZ016 Latinská terminologie 2 Letní čeština 1  
UO/SZ017 Informační technologie 2 Letní čeština 1  
UO/SZ018 Ošetřovatelské postupy 2 Letní čeština 3  
UO/SZ019 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 2 Letní čeština 2  
UO/SZ020 Koncepční modely a teorie ošetřovatelství Letní čeština 1  
UO/SZ022 Odborná praxe 2 Letní čeština 4  
UO/SZ023 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 Zimní čeština 2  
UO/SZ024 Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 Letní čeština 3  
UO/SZ025 Přenosné nemoci 2 Letní čeština 2  
UO/SZ026 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 Zimní čeština 2  
UO/SZ027 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 Letní čeština 3  
UO/SZ028 Ošetřovatelské postupy 3 Letní čeština 2  
UO/SZ032 Odborná praxe 3 Zimní čeština 5  
UO/SZ033 Výzkum v ošetřovatelství 1 Zimní čeština 2  
UO/SZ034 Výzkum v ošetřovatelství 2 Letní čeština 2  
UO/SZ035 Základy bazální stimulace 1,2 Zimní čeština 2  
UO/SZ036 Základy bazální stimulace 1,2 Zimní čeština 0  
UO/SZ041 Biofyzika Letní čeština 2  
UO/SZ042 Odborná praxe 4 Letní čeština 5  
UO/SZ044 Klinická farmakologie Zimní čeština 2  
UO/SZ046 Ošetřovatelská péče o seniory Zimní čeština 1  
UO/SZ047 Edukační činnost sestry Letní čeština 1  
UO/SZ048 Ošetřovatelská péče o dítě Letní čeština 3  
UO/SZ049 Fyziologie Letní čeština 3  
UO/SZ050 Patologie Letní čeština 3  
UO/SZ051 Klinická propedeutika Letní čeština 2  
UO/SZ053 Radiologie Zimní čeština 1  
UO/SZ054 Klinická biochemie Zimní čeština 1  
UO/SZ055 Klinická hematologie Zimní čeština 1  
UO/SZ070 Seminář k závěrečné práci Letní čeština 1  
UO/SZ072 Ošetřovatelská péče o duševně nemocné Zimní čeština 2  
UO/SZ074 Ošetřovatelská péče o novorozence Zimní čeština 2  
UO/SZ075 Anglický jazyk 1 Zimní čeština 2  
UO/SZ076 Anglický jazyk 2 Letní čeština 2  
UO/SZ077 Anglický jazyk 3 Zimní čeština 2  
UO/SZ078 Anglický jazyk 4 Letní čeština 2  
UO/SZ083 Ošetřovatelská péče o ženu v gynekologii a porodnictví Zimní čeština 3  
UO/SZ084 Sexuální výchova a plánované rodičovství Zimní čeština 2  
UO/SZ089 Sociologie ve zdravotnictví Letní čeština 1  
UO/SZ094 Speciální pedagogika Zimní čeština 2  
UO/SZ095 Volnočasové aktivity seniorů Zimní čeština 1  
UO/SZZ01 Ošetřovatelství (teorie ošetřovatelství, potřeby člověka a ošetřovatelský proces, multikulturní ošetřovatelství, výzkum v ošetřovatelství) Zimní a letní čeština 0  
UO/SZZ02 Ošetřovatelství v klinických oborech Zimní a letní čeština 0  
UO/SZZ03 Humanitní vědy (pedagogika, psychologie, etika v ošetřovatelství) Zimní a letní čeština 0