Pracoviště fakulty: FPF

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
ITF Institut tvůrčí fotografie
KLJ Kabinet lektorských jazyků
KTV Kabinet tělesné výchovy
UA Ústav archeologie
UBK Ústav bohemistiky a knihovnictví
UCJ Ústav cizích jazyků
UF Ústav fyziky
UHV Ústav historických věd
UI Ústav informatiky
ULGAT Ústav lázeňství, gastronomie a turismu
VCKDS Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy