Programy fakulty: MU

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Matematika B1101 Bakalářský Prezenční 180 3
Matematika (čtyřletá) P1102 Doktorský Kombinovaná 0 4
Matematika (čtyřletá) P1102 Doktorský Prezenční 0 4
Mathematics P1102 Doktorský Prezenční 0 4
Mathematics P1102 Doktorský Kombinovaná 0 4
Matematika M1101 Magisterský Prezenční 300 5
Matematika N1101 Navazující Prezenční 120 2