Programy fakulty: FVP

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Historické vědy P7107 Doktorský Kombinovaná 0 4
Mezinárodní teritoriální studia B6702 Bakalářský Prezenční 180 3
Specializace v pedagogice B7507 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Sociální politika a sociální práce B6731 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Mezinárodní teritoriální studia N6702 Navazující Prezenční 120 2
Historické vědy P7107 Doktorský Prezenční 0 4
Sociální politika a sociální práce N6731 Navazující Kombinovaná 120 2
Ošetřovatelství B5341 Bakalářský Prezenční 180 3
Sociální politika a sociální práce B6731 Bakalářský Prezenční 180 3
Ošetřovatelství B5341 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Specializace v pedagogice B7507 Bakalářský Prezenční 180 3
Sociální politika a sociální práce N6731 Navazující Prezenční 120 2