Programy fakulty: FPF

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média B8204 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Fyzika N1701 Navazující Prezenční 120 2
Historické vědy P7105 Doktorský Kombinovaná 0 3
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média P8204 Doktorský Kombinovaná 0 3
Fyzika B1701 Bakalářský Prezenční 180 3
Historické vědy B7105 Bakalářský Prezenční 180 3
Informační studia a knihovnictví B7201 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Informační studia a knihovnictví N7201 Navazující Prezenční 120 2
Informační studia a knihovnictví N7201 Navazující Kombinovaná 120 2
Filologie P7310 Doktorský Kombinovaná 0 3
Gastronomie, hotelnictví a turismus B6503 Bakalářský Prezenční 180 3
Historická studia N7106 Navazující Prezenční 120 2
Informatika B1801 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Informační studia a knihovnictví B7201 Bakalářský Prezenční 180 3
Filologie B7310 Bakalářský Prezenční 180 3
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média N8204 Navazující Kombinovaná 120 2
Filologie P7310 Doktorský Prezenční 0 3
Archeologie N7109 Navazující Prezenční 120 2
Historická studia B7106 Bakalářský Prezenční 180 3
Informatika N1801 Navazující Prezenční 120 2
Historické vědy P7105 Doktorský Prezenční 0 3
Dramatická umění B8203 Bakalářský Prezenční 180 3
Fyzika (čtyřletá) P1703 Doktorský Prezenční 0 4
Fyzika (čtyřletá) P1703 Doktorský Kombinovaná 0 4
Informatika a druhý obor B1803 Bakalářský Prezenční 180 3
Dramatická umění N8203 Navazující Prezenční 120 2
Archeologie B7109 Bakalářský Prezenční 180 3
Computer Science P1801 Doktorský Prezenční 0 3
Informatika B1801 Bakalářský Prezenční 180 3
Učitelství pro střední školy M7504 Magisterský Prezenční 300 5
Historické vědy N7105 Navazující Prezenční 120 2
Filologie N7310 Navazující Prezenční 120 2
Filologie B7310 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Filologie N7310 Navazující Kombinovaná 120 2
Archeologie P7109 Doktorský Prezenční 0 3
Archeologie P7109 Doktorský Kombinovaná 0 3
Computer Science P1801 Doktorský Kombinovaná 0 3
Physics P1703 Doktorský Prezenční 0 4
Aplikovaná fyzika B1702 Bakalářský Prezenční 180 3
Informatika P1801 Doktorský Kombinovaná 0 3
Aplikovaná informatika B1802 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Informatika P1801 Doktorský Prezenční 0 3
Historické vědy M7105 Magisterský Prezenční 300 5
Humanitní studia B6107 Bakalářský Prezenční 180 3
Učitelství pro střední školy N7504 Navazující Prezenční 120 2
Aplikovaná informatika B1802 Bakalářský Prezenční 180 3
Physics P1703 Doktorský Kombinovaná 0 4